Verpleegkundige PAAZ


Verpleegkunde is helemaal jouw ding! En als het even kan, wil je net dat beetje meer in jouw job en leven, dan ben je bij ons aan het juiste adres. 

Momenteel zijn wij dan ook op zoek naar een psychiatrisch of algemeen verpleegkundige voor onze PAAZ afdeling (voltijds/deeltijds).

Jouw taken

Je  verleent integrale zorg (verpleegkundig en psychosociaal) aan patiënten met psychiatrische problemen teneinde hun psychische gezondheid en sociaal welzijn te behouden, verbeteren of herstellen.

• Psychiatrisch verpleegkundige taken: informeren en psychosociaal ondersteunen van patiënt en familie: je onthaalt nieuwe patiënten, voert een verpleegkundige anamnese uit en een intakegesprek, stelt het zorgplan op, verstrekt alle nodige informatie aan de patiënt en zijn familie omtrent het verblijf en andere, je luistert en informeert, ondersteunt en motiveert, ...

• Algemeen verpleegkundige taken: verpleegtechnische handelingen zoals het geven van injecties, plaatsen van infusen, wondverzorging, nemen van parameters, observeren en controleren van de gezondheidstoestand en de fysische, psychische en sociale toestand van de patiënten, ...
Je bereidt, verifieert en dient medicatie toe,  je begeleidt en assisteert tevens de arts bij consultaties.

• Mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening: je neemt deel aan multidisciplinaire overlegmomenten en past de gemaakte afspraken toe in alle aspecten van de zorgverlening.

•Administratieve taken: je registreert patiëntengegevens en de uitgevoerde handelingen, verwerkt alle voorhanden formulieren in verband met o.a. opname- en ontslagprocedures, rapporteert zowel mondeling als schriftelijk, ...

Je profiel

Als verpleegkundige fungeer je als spilfiguur tussen de overige disciplines, wat betekent dat je communicatief sterk in je schoenen moet staan, voldoende kennis hebt van psychopathologie, over een goed observatievermogen beschikt, stressbestendig bent, prioriteiten kan stellen in functie van begeleiding en bij crisissituaties.

Je bent in staat professioneel om te gaan met agressie, je handelt snel in acute situaties met de nodige integriteit voor de patiënt en aandacht voor eigen veiligheid en dat van collega's.

Daarnaast kan je zowel in teamverband als zelfstandig werken, beschik je over voldoende talent om deadministratie vlot te laten verlopen, durf je jezelf adequaat probleemoplossend te noemen en bezit je een luistervaardigheid met de nodige kennis van de eigen mogelijkheden en het respecteren van de grenzen van jouw verpleegkundige functie.

Ons aanbod

  • Premies voor alle onregelmatige prestaties,gedurende gans het weekend zondagpremies, inspringvergoedingen, ...
  • Relevante anciënniteitsjaren worden overgenomen, maaltijdcheques, voordelen bij  hospitalisatie en ambulante verzorging, maaltijden aan zeer voordelig personeelstarief, fietsvergoeding, Benefits@work,... 
  • 25 verlofdagen, mogelijkheid tot opbouw van 4 extra anciënniteitsdagen
  • Een gedegen inlooptraject en uitgebreide opleidingsmogelijkheden

Ondanks dat wij een grote organisatie zijn, verdwijn je niet in de anonimiteit. Iedereen kent iedereen, en het is die sfeer die ervoor zorgt dat men zich makkelijk thuis voelt. Tevreden en vriendelijke medewerkers maken tevreden patiënten.

Meer inlichtingen over deze vacature?

Marc D'hondt
Directeur Patiëntenzorg
T 02 2575751 - marc.dhondt@azjanportaels.be

Interesse?

Solliciteer online of stuur je CV en motivatiebrief naar  jobs@azjanportaels.be

Solliciteer online
 
Naar boven