Print deze pagina

Directeur Financien, Control & Administratie (1,0 fte)

De Universiteit Utrecht zoekt een bevlogen directeur Financiën, Control & Administratie voor haar financiële directie. Een professional met visie en daadkracht die ons financiële beleid toekomstbestendig vormgeeft. Een ervaren manager, strategisch adviseur en een verbindende persoonlijkheid. Breng jij ondernemerschap en energie? Dan ontmoeten we je graag.

De directie Financiën, Control & Administratie (FCA) is onderdeel van de Universitaire Bestuursdienst. FCA ondersteunt het College van Bestuur bij het strategisch beleid op het gebied van financiën en control in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De directie analyseert interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze naar toekomstbestendig beleid. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de faculteiten en directies.

De directie adviseert het College van Bestuur over het beleid en de keuzes op het vlak van begroting, middelenverdeling en interne beheersing. FCA is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de universitaire planning- en controlcyclus. Daarnaast heeft de directie een regierol in verbeterprogramma’s, inclusief de inrichting van processen en systemen. Het doel is optimale (digitale) ondersteuning van de bedrijfsprocessen en een correcte toepassing van wet- en regelgeving. Ook verzorgt FCA de snelle en juiste verwerking van transacties en de registratie van gegevens op de terreinen financiën, personeel en studenten.

De directie FCA bestaat uit drie afdelingen: Financieel Beleid & Control, Processen & Systemen, en het  Administratief Service Centrum. Bij de FCA werken ongeveer honderd medewerkers. Het is een gedreven en professionele directie, gericht op de toekomst.

Wat ga je doen?
Als directeur FCA geef je leiding aan de directie. Je geeft vorm aan de strategische agenda voor financiën en control. Je bent verantwoordelijk voor het universitaire financiële beleid, voor de uitvoering van de financiële informatievoorziening en voor het Administratief Service Centrum. Jouw expertise en visie zorgen ervoor dat de Universiteit Utrecht een solide en gezonde financiële positie heeft en behoudt.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en effectieve infrastructuur en dienstverlening voor financiën en control. Jouw ondernemende inslag zorgt voor vernieuwing in technieken en processen rondom financiën en control, managementinformatie en robotisering.
 • Je bent een proactieve strategisch adviseur van het College van Bestuur en van de besturen van  faculteiten. Ook ben je een gewaardeerd gesprekspartner voor directeuren en decanen.
 • Je voert regie op de universitaire financiële ketenprocessen. Het integreren van alle relevante faciliteiten, een goede verbinding met faculteiten en integraal samenwerken met andere domeinen: daar sta jij voor. Je initieert en geeft leiding aan verbeterprojecten.
 • Je bouwt verder aan de goede samenwerking met collega’s in faculteiten, de Universiteitsbibliotheek en directies binnen de Universitaire Bestuursdienst en met de externe (keten)partners.
 • Je staat garant voor betrouwbaar en transparant budgetbeheer. De begroting van de Universiteit Utrecht bedraagt circa 1 miljard euro en kent een investeringsbudget van circa 100 miljoen euro.

Profiel
Wat breng je mee?
 • Je hebt scherp bestuurlijk inzicht en een analytische blik. Je bent een goede gesprekspartner en proactieve adviseur van bestuurders, op strategisch en tactisch niveau.
 • Je bent een inspirerende leidinggevende en gericht op samenwerken met de domeindirecteuren, de medewerkers in je directie, met FCA-collega’s bij faculteiten en diensten, met strategische partners en externe dienstverleners. Je hebt oog voor de ontwikkeling van medewerkers.
 • Je hebt een toekomstbestendige visie op de toekomst van financiën en control voor onze universiteit. Je draagt deze visie consistent uit.
 • Je hebt zeer ruime managementervaring en diepgaande kennis van financiën en control en de relevante IT-systemen. Je hebt meerdere jaren geacteerd in een vergelijkbare eindverantwoordelijke rol, binnen een complexe publieke organisatie.
 • Je bent een verbindend leider met lef. Toegankelijk, enthousiasmerend en communicatief sterk. Je bent je bewust van de waarde van goede interne communicatie en stuurt op basis van vertrouwen.
 • Je hebt ervaring met continue verandering en met het succesvol realiseren van complexe financiële/bedrijfsvoeringsprojecten en programma’s.
 • Je bent initiatiefrijk, vernieuwend en besluitvaardig.
 • Je hebt een afgeronde wo-opleiding.
 • Je communiceert vloeiend in het Nederlands en Engels.

Aanbod

Het betreft een dienstverband (1,0 fte) voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren hoort een dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 6.533,- en maximaal € 8.539,- (schaal 16, beleidsdirecteur 1, van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.


Over de organisatie

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.


De Universitaire Bestuursdienst werkt aan de geïntegreerde ondersteuning van het bestuur van de Universiteit Utrecht. Acht directies ondersteunen het College van Bestuur bij het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse bestuursagenda, het vierjaarlijkse strategisch plan en bij het verlenen van diensten.


Binnen de faculteiten zijn onderzoek en onderwijs de primaire taken. Binnen domeinen en diensten is de ondersteuning van deze primaire taken vormgegeven. Financiën, Control & Administratie (FCA) is één van de ondersteunende directies en is verantwoordelijk voor de centrale financiële dienstverlening en de planning- en controlcyclus van de gehele universiteit.

Aanvullende informatie
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Hester Heyning (adviseur MD), via h.c.heyning@uu.nl.

Solliciteren
Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven. Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie via onderstaande sollicitatieknop, t.a.v. drs. M. van der Starre, vicevoorzitter van het College van Bestuur. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De gesprekken voor de eerste ronde vinden plaats op 11 en 12 april en voor de tweede ronde op 9 en 13 mei.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Reageren uiterlijk
03/04/2022
Solliciteer
 
Vacature doorsturen
 
Bovenaan