Favrskov Kommune søger social- og sundhedsassistent til vores rehabiliteringsteam
Er du uddannet social- og sundhedsassistent? 

Brænder du for rehabilitering efter Servicelovens § 83a? 

Vil du være en del af et engageret team, der varetager rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Favrskov Kommune? 

Så har vi en ledig stilling. 

Ældreområdet i Favrskov Kommune har som kerneopgave at samarbejde med borgeren om at skabe rammerne, for at den enkelte udvikler og lever et så selvstændigt, værdigt og sundt liv som muligt. Vi har et stærkt fokus på rehabilitering og på at give borgeren mulighed for mest mulig selvbestemmelse og livskvalitet uanset deres funktionsniveau. Som medarbejder i rehabiliteringsteamet får du en vigtig rolle i at vurdere, hvilke indsatser der bedst kan hjælpe borgeren med at klare hverdagslivet så selvstændigt som muligt. Hvis du kan se dig selv ind i det, er det måske dig, vi leder efter? 

Om stillingen
Det er vores opgave at indgå i dialog med både borgeren, dennes familie og det personale, der skal hjælpe borgeren for at finde de gode løsninger. Samtidigt skal vi levere hjælp efter bevilling i forhold til gældende lovgivning og kommunens kvalitetsstandard. 

Vi søger en social- og sundhedsassistent pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter. Stillingen er i Rehabilitering på Ældreområdet i Favrskov Kommune, og er på 30 timer ugentligt. 

Udover ovenstående kerneopgave skal teamet

 • medvirke til at styrke den rehabiliterende indsats hos borgere i rehabiliteringsforløb
 • koordinere samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere, således at borgerne oplever kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbene
 • medvirke til at udbrede rehabiliteringstankegangen på ældreområdet ved vidensdeling og sidemandsoplæring. 

Dine faglige kvalifikationer

 • du har en sundhedsfaglig uddannelse som social- og sundhedsassistent
 • du har viden om og praktisk erfaring med hverdagsrehabilitering, eller du brænder for at få det
 • du har viden om og erfaring med elektronisk dokumentation (vi anvender Columna Cura). 

Dine personlige kvalifikationer

 • du kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt
 • du har gode samarbejdsevner, er imødekommende og handlekraftig
 • du har gode kommunikative evner på skrift og i tale med såvel borgere som samarbejdspartnere
 • du kan skabe struktur og overblik i den rehabiliterende indsats
 • du evner at motivere og inddrage
 • du ser muligheder og har evne til at omsætte dem i praksis
 • du har en positiv energi. 

Om Rehabilitering
Teamet er sammensat af en engageret gruppe af kollegaer på ca. 14 medarbejdere: social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, ergoterapeuter, socialrådgiver og sygeplejerske. Teamet er delt i to enheder: støtteteamet og rehabiliteringsteamet. Stillingen er i rehabiliteringsteamet. 

Teamet er organiseret i tæt sammenhæng med Visitation og Hjælpemidler, ligesom der samarbejdes og videndeles internt og eksternt med bl.a. hjemmeplejen, hjerneteam og træningsafdeling. Teamet arbejder løbende med den faglige udvikling, som du har rig mulighed for at have indflydelse på.  

Teamet har base i lokaler på Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup, og der køres ud i hele kommunen. Teamet møder ind kl. 7.30 på hverdage. Kørsel i egen bil honoreres efter statens takster. Kørekort er en nødvendighed. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst.  

Du får mulighed for at arbejde i en selvstændig stilling, hvor du kan bruge din erfaring og faglige viden og bidrage til den fortsatte udvikling af rehabiliteringsindsatsen i Favrskov kommune. Du arbejder sammen med et engageret og fagligt dygtigt team, visitatorer og øvrige samarbejdspartnere. Teamet arbejder med kørelister ud fra disponering af de rehabiliteringsydelser, som borger er visiteret til af Visitationen. Du refererer til teamleder, der har det personalemæssige ansvar. 

Yderligere oplysninger om stillingen
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Camilla Skovgaard Andersen, tlf. 89 64 23 52, mail casa@favrskov.dk.  

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.  

Samtale
Vi holder samtale den 25. januar 2019. Ansøgningsfristen er 20. januar 2018. 

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job


Ansøgningsfrist
20-01-19
Søg stillingen her
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt via ovenstående link.

Top