Socialpsykiatriske medarbejdere søges til Socialpsykiatrien i Favrskov Kommune

Socialpsykiatrien i Favrskov Kommune søger to socialpsykiatriske medarbejdere 
 

Bostøtte Socialpsykiatri søger to nye medarbejdere. Der er tale om en fast stilling på 30 timer pr. uge fra den 1. marts 2019 samt et barselsvikariat på 37 timer pr. uge fra den 1. april 2019.

Bostøtte Socialpsykiatri er én ud af tre bostøtteenheder under Socialpsykiatrien i Favrskov Kommune, som leverer ydelser til borgere i eget hjem. Bostøtte Socialpsykiatri er opdelt i to teams med fire medarbejdere i hver og med baser i Hadsten og Hammel. For ovennævnte stillinger bliver du, som udgangspunkt, tilknyttet teamet i Hammel. Geografisk leverer begge teams ydelser til borgere fordelt over hele kommunen. 

Målgruppen er voksne borgere med en psykisk funktionsnedsættelse. Diagnoser vil primært være almenpsykiatriske, som fx skizofreni, personlighedsforstyrrelse, autisme, ADHD, affektive lidelser, depression, angst og til tider med et nedsat socialt funktionsniveau Vi arbejder overordnet efter visionen ”mest muligt i eget liv”, hvilket betyder, at borgeren støttes og vejledes til udvikling og vedligeholdelse af hverdagslivet. Flere borgere er uafklarede ift. fremtidig forsørgelse, hvorfor der er en del samarbejde med eksempelvis jobcenter, uddannelsesinstitutioner, praktiksteder samt sagsbehandlere. 

For at komme i betragtning til en af de ledige stillinger er det et krav, at du har

 • relevant faglig uddannelse, f.eks. social- og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut eller lignende
 • erfaring med at arbejde med målgruppen inden for det socialpsykiatriske felt og/eller erfaring inden for målgruppen autisme og ADHD
 • har kørekort B. 

I Bostøtte Socialpsykiatri vil der også forekomme opgaver hos flygtninge/borgere af anden etnisk herkomst end dansk, hvorfor det vil være en fordel, at du har erfaring med arbejde inden for denne målgruppe. 

Dine faglige kvalifikationer

 • har erfaring og interesse inden for psykiatrien
 • har viden om og lyst til at arbejde med psykosocial rehabilitering
 • kan udarbejde pædagogiske planer og arbejde struktureret efter disse
 • har gode formuleringsevner mundtligt og skriftligt
 • har gode samarbejdsevner, men at du også kan arbejde selvstændigt. 

Dine personlige kvalifikationer

 • er imødekommende og har en positiv indstilling til dit arbejde
 • er opmærksom på egne grænser
 • reflekterer over egen praksis og kan dele din refleksion med andre
 • er fleksibel og stabil
 • har lyst til at arbejde i et selvstyrende team. 

Vi tilbyder

 • en arbejdsplads kendetegnet af et velfungerende samarbejde og et stærkt kollegialt fællesskab såvel i gruppen som på tværs af de to enheder
 • grundig introduktion
 • gode, dygtige kollegaer og samarbejdspartnere
 • et job, hvor du bliver udfordret og kan gøre en forskel
 • et godt arbejdsmiljø, hvor vi har øje for hinanden, og humor er i højsædet trods en til tider travl og kompleks hverdag
 • løbende supervision/undervisning ved ekstern supervisor. 

Arbejdstid
Du tilrettelægger selv din arbejdstid, ud fra borgernes behov, inden for tidsrummet kl. 07 til 17 på hverdage. Arbejdstid kan i særlige tilfælde udvides til at omfatte aften (kl. 17 til 21). 

Yderligere oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation på baggrund af dokumenterede kvalifikationer. 

Det er en forudsætning for ansættelsen, at de personer, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingerne. 

Ansøgningsfrist mandag den 21. januar 2018. 

Samtale
Der vil blive afholdt to ansættelsessamtaler. Ved første samtalerunde udvælges et antal kandidater, som går videre til anden runde. 

Første runde: torsdag den 24. januar i tidsrummet kl. 08.00 til 16.00. 

Anden runde: tirsdag den 29. januar i tidsrummet kl. 08.00 til 12.00. 

Ansættelsesudvalg
Til første runde består ansættelsesudvalget af tre medarbejdere samt afdelingsleder. Ved anden runde deltager TR også. 

Vil du høre mere? 
Har annoncen vakt din interesse, og er du interesseret i at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jane Rasmussen på mobil 30 94 85 72. 

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job


Ansøgningsfrist
21-01-19
Søg stillingen her
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt via ovenstående link.

Top