Favrskov Kommune søger ergoterapeut


Ergoterapeut til Træning Vest i Favrskov Kommune
 

Vi søger en ergoterapeut til en fast stilling pr. 1. april 2019. Stillingen, der er nyoprettet, er på 30 timer/uge og tilknyttet Træning Vest i Favrskov Kommune. Her vil du blive du en del af en terapeutgruppe på 9 fysioterapeuter og 4 ergoterapeuter med base i Hammel. Træning Vest dækker også Ulstrup og Thorsø-områderne, men arbejdsopgaverne i stillingen vil primært være koncentreret omkring Hammel og opland. 

I stillingen får du base i vores Sundhedscenter Inside centralt i Hammel, men størstedelen af dine arbejdsopgaver vil ligge på byens 3 plejecentre og i borgers eget hjem. Du kommer til at arbejde med aktivitet, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme for de svageste beboere på plejecenter Skaghøj – enten individuelt eller i mindre grupper. Plejecentret flytter pr. 1. november 2019 ind i helt nye bygninger, og du vil således være med til at præge dette fra start. Derudover kommer du til at arbejde meget med dysfagi, særligt på de 3 plejecentre i byen, men også med borgere i eget hjem. Det foregår i tæt samarbejde med plejepersonale, diætister og sygeplejersker. Forefaldende træning i brug af hjælpemidler efter serviceloven, adl-vurderinger og arbejde med forflytninger og lejringer vil også forekomme i stillingen. 

I træningsafdelingen arbejder vi altid motiverende og helhedsorienteret ud fra den enkelte borgers egne mål. Vi forsøger altid at skabe størst mulig sundhedsmæssig værdi for den enkelte og tænker sundhedsbegrebet bredt ind i vores daglige praksis. Vi arbejder ofte tværfagligt med et bredt udsnit af andre faggrupper. 

Vi håber, du som ansøger kan byde ind med

 • erfaring og kompetencer indenfor dysfagi – både i forhold til det neurologiske og det alment geriatriske område
 • interesse for at øge livskvaliteten hos de svageste ældre borgere gennem aktivitet
 • bred erfaring med at arbejde ergoterapeutisk med ældre borgere – herunder også en bred sygdomsmæssig forståelse som grundlag for dette arbejde
 • erfaring og evner til at indgå i tværfagligt samarbejde, og her arbejde struktureret med formidling og opfølgning
 • en høj grad af faglig og personlig selvstændighed
 • gode pædagogiske evner ved siden af dit solide faglige fundament
 • et godt humør og god energi til borgere, patienter og kolleger. 

Til gengæld kan vi tilbyde dig en arbejdsplads, hvor

 • du får stor indflydelse på og fleksibilitet i forhold til dine arbejdsopgaver og arbejdstid
 • du bliver en del af et meget engageret og kompetent team, hvor du får gode muligheder for tvær- og monofaglig sparring med dygtige kolleger
 • du får gode muligheder for at gøre en stor forskel for de borgere, du møder
 • du får en spændende hverdag sammen med dine engagerede kolleger
 • du får en god og grundig oplæring i dine nye arbejdsfunktioner.

 Yderligere oplysninger
Arbejdstiden kan som udgangspunkt selvtilrettelægges i tidsrummet 8-16 på hverdage. Dog skal der forventes 1 ugentlig arbejdsdag med mødetid omkring kl. 12-19. 

I Favrskov Kommune dokumenterer vi i omsorgssystemet Columna Cura. 

Egen bil vil være en stor fordel, men vi stiller også cykler til rådighed til at komme rundt i Hammel by. 

Du er meget velkommen til at høre nærmere om stillingen hos leder af træning og aktivitet Jakob Sejersdahl Kirkegaard på 20 47 6607 eller jkir@favrskov.dk. 

Ansøgningsfrist og samtale
Der er frist for at søge stillingen søndag den 17. februar 2019, og vi forventer at afholde samtaler fredag den 22. februar 2019 i Hammel.  

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job


Ansøgningsfrist
17-02-19
Søg stillingen her
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt via ovenstående link.

Top