Stilling som udskolingsleder på Præstemarkskolen i Søften


Logo

Stilling som udskolingsleder på Præstemarkskolen
 

Præstemarkskolen søger to nye afdelingsledere, der sammen med skoleleder og viceskoleleder kan videreudvikle og videreføre en attraktiv skole. 

På Præstemarkskolen skal eleverne blive til nogen, så de kan blive til noget
Præstemarkskolen er en fremsynet og veldrevet folkeskole med godt 670 elever fra 0.-9. klasse og 80 medarbejdere. 

Præstemarkskolen har længe med succes arbejdet på at skabe en rummelig skole, hvilket har sikret et læringsmiljø til gavn for alle børn i skoledistriktet, og som tiltrækker overflyttere fra andre skoler. Det betyder, at skolens lærere og pædagoger er klar til at møde det enkelte barn og bruge børnenes forskelligheder i dagligdagen. 

Præstemarkskolen er i vækst, så vi ønsker at gå fra 3 til 4 i ledelsesteamet
I forbindelse med et jobskifte i ledelsen ønsker vi at reorganisere og udvide, så ledelsen fremover består af en skoleleder og tre afdelingsledere. Du skal som udskolingsleder sammen med skoleleder (afdelingsleder for specialklasser), viceskoleleder (afdelingsleder for mellemtrin) og en ny indskolingsleder videreudvikle og videreføre en udviklingsorienteret, ambitiøs og velrenommeret skole. 

Om udskolingen
Præstemarkskolens udskoling ”Tofthus” er en rummelig udskoling, hvor man tager udgangspunkt i de unges forudsætninger og forsøger at sætte progressionen derfra i arbejdet med at skabe livsduelige mennesker. Lærerne er ambitiøse og engagerede i elevernes personlige udvikling og trivsel, samtidig med at undervisningen er præget af et højt fagligt niveau. Lærerne arbejder i et tæt og velfungerende teamsamarbejde omkring elevernes skoledag og med en orientering mod ungdomsuddannelser, samarbejdet med UU-vejleder, SSP m.m. 

Tofthus består af ca. 250 elever på 7.-9. klassetrin og ca. 25 medarbejdere, herunder tre specialklasser. Præstemarkskolen er overbygningsskole for Korsholm Skole, og derfor danner vi hvert år nye klasser ved opstarten til 7. klasse. 

Vi søger en udskolingsleder, der

 • kan se potentialet i alle børn og møder dem og deres forældre med nærvær og respekt – dér hvor de er
 • i samarbejde med ledelsesteamet kan videreudvikle en fleksibel, ambitiøs og udviklingsorienteret skole, herunder sammen med lærerne kan videreudvikle Præstemarkskolens udskoling
 • kan varetage daglig ledelse af skolens udskolingsafdeling – pædagogisk ledelse såvel som personaleledelse
 • kan skabe legitimitet i forhold til udskolingens medarbejdere og påtage sig lederskabet
 • kan varetage diverse administrative opgaver i tilknytning til udskolingen, såsom valgfag, karaktergivning og afgangsprøver og vikardækning af planlagt fravær for udskolingens medarbejdere
 • fra morgenstunden kan varetage den daglige vikardækning for hele skolen
 • kan tage ledelse på samarbejde med SSP, UU, Ungdomsskolen, Korsholm Skole og koordinering af Åben Skole-aktiviteter
 • kan koordinere indkøb af skolens it-udstyr
 • loyalt kan bidrage ind i skolens overordnede strategiske arbejde med implementering af indsatsområder og kommunale tiltag. 

Derfor lægger vi bl.a. vægt på, at du

 • har en anerkendende tilgang, kan motivere og skabe arbejdsglæde
 • er en lydhør, synlig og imødekommende leder for alle medarbejdere i udskolingen
 • kan give sparring og vejledning og er fleksibel i forhold til løsninger
 • kan træde i karakter og tage et ledelsesansvar
 • er en god kommunikator, skriftligt og mundtligt
 • arbejder systematisk og struktureret samt sørger for at følge sager til dørs
 • kan bevare overblikket og håndtere relationer i forhold til alle skolens parter
 • trives med driftsorienterede opgaver og udviklingsprocesser
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, herunder pædagogisk indsigt fx med koordinerende opgaver. I Favrskov Kommune forventes det, at alle ledere har, eller er villige til at tage, en lederuddannelse på diplomniveau.

 Hvis du derudover har veludviklede it-kompetencer og kan bidrage til administration af skolens hjemmeside, er det kun en fordel. 

Yderligere oplysninger
Vi forventer, at du som ansøger kontakter skoleleder Berit Thaarup på tlf. 24 48 12 49 eller viceskoleleder Louise Bendixen på tlf. 20 46 65 41, og vi opfordrer til, at du besøger os på skolen. 

Du kan finde yderligere oplysninger om Præstemarkskolen på vores hjemmeside https://praestemarkskolen.skoleporten.dk/sp 

På Favrskov Kommunes hjemmeside kan du læse mere om stillingsprofilen for afdelingsledere og kommunens ledelsesgrundlag https://favrskov.dk/afdelingsleder-i-udskolingen-paa-praestemarkskolen

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest forud for ansættelse. 

Samtale
Ansættelsessamtaler: 13. og 25. marts. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal være indstillet på at gennemføre en online NEO PI-R-personlighedstest. 

Tiltrædelse forventes pr. 1. maj 2019. 

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job

 


Ansøgningsfrist
03-03-19
Søg stillingen her
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt via ovenstående link.

Top