Stilling som indskolingsleder på Præstemarkskolen


Logo

Stilling som indskolingsleder på Præstemarkskolen
 

Præstemarkskolen søger to nye afdelingsledere, der sammen med skoleleder og viceskoleleder kan videreudvikle og videreføre en attraktiv skole. 

På Præstemarkskolen skal eleverne blive til nogen, så de kan blive til noget
Præstemarkskolen er en fremsynet og veldrevet folkeskole med godt 670 elever fra 0.-9. klasse og 80 medarbejdere. Præstemarkskolen har længe med succes arbejdet på at skabe en rummelig skole, hvilket har sikret et læringsmiljø til gavn for alle børn i skoledistriktet, og som tiltrækker overflyttere fra andre skoler. Det betyder, at skolens lærere og pædagoger er klar til at møde det enkelte barn og bruge børnenes forskelligheder i dagligdagen. 

Præstemarkskolen er i vækst, så vi ønsker at gå fra 3 til 4 i ledelsesteamet
I forbindelse med et jobskifte i ledelsen, ønsker vi at reorganisere og udvide, så ledelsen fremover består af en skoleleder og tre afdelingsledere. Du skal som indskolingsleder sammen med skoleleder (afdelingsleder for specialklasser), viceskoleleder (afdelingsleder for mellemtrin) og en ny udskolingsleder videreudvikle og videreføre en udviklingsorienteret, ambitiøs og velrenommeret skole. 

Om indskolingen
Præstemarkskolens indskoling ”Kærhus” er en børnemoden indskoling, hvor vi tager udgangspunkt i, hvor børnene er i deres udvikling og arbejder med deres progression derfra. 

Vi har siden år 2000 været pionerer inden for rullende indskoling med aldersblandede grupper. Kærhuset består i dag af 20 medarbejdere og 160 elever i gennemsnit over et skoleår. Lærere og pædagoger er ambitiøse, engagerede og har udviklet et tæt og velfungerende teamsamarbejde, både omkring de 5 almene børnegrupper og 1 specialklasse samt omkring hele husets dagligdag. Samarbejdet er ligeværdigt mellem de to personalegrupper og bidrager derfor på fineste vis til sammenhæng og variation i børnenes skoledag (undervisning og SFO) med opmærksomhed på høj faglighed, alsidige aktiviteter, trivsel og sociale relationer. 

Vi søger en ny indskolingsleder, der

 • kan se potentialet i alle børn og møder dem og deres forældre med nærvær og respekt – dér hvor de er
 • i samarbejde med ledelsesteamet kan videreudvikle en fleksibel, ambitiøs og udviklingsorienteret skole, herunder sammen med medarbejderne videreudvikle Præstemarkskolens velfungerende indskolingsafdeling og sikre helhed i indskolingsbørnenes skoledag
 • kan varetage daglig ledelse af skolens indskolingsafdeling (undervisning og SFO) – pædagogisk ledelse såvel som personaleledelse
 • kan forene og gensidigt supplere pædagogers og læreres kompetencer i et samarbejde til gavn for børnenes trivsel og læring
 • kan skabe legitimitet i forhold til indskolingens to personalegrupper og påtage sig lederskabet
 • kan varetage diverse administrative opgaver i tilknytning til indskolingen, såsom kommunikation omkring de månedlige skolestartere, tage ledelse på samarbejde med børnehaverne, sammen med kontoret tage ansvar for og ledelse af SFO’s økonomi, oprettelse og vikardækning af planlagt fravær for indskolingens medarbejdere m.m.
 • loyalt kan bidrage ind i skolens overordnede strategiske arbejde med implementering af indsatsområder og kommunale tiltag. 

Derfor lægger vi bl.a. vægt på, at du

 • har en anerkendende tilgang, kan motivere og skabe arbejdsglæde
 • er en lydhør, synlig og nærværende leder for alle medarbejdere i indskolingen
 • kan give sparring og vejledning og er fleksibel i forhold til løsninger
 • kan træde i karakter og tage et ledelsesansvar
 • er en god kommunikator både skriftligt og mundtligt
 • arbejder systematisk og struktureret samt sørger for at følge sager til dørs
 • kan bevare overblikket og håndtere relationer i forhold til alle skolens parter
 • har økonomisk forståelse
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, herunder pædagogisk indsigt og gerne erfaring med koordinerende opgaver. I Favrskov Kommune forventes det, at alle ledere har, eller er villige til at tage, en lederuddannelse på diplomniveau. 

Yderligere oplysninger
Vi forventer, at du som ansøger kontakter skoleleder Berit Thaarup på tlf. 24 48 12 49 eller viceskoleleder Louise Bendixen på tlf. 20 46 65 41, og vi opfordrer til, at du besøger os på skolen. 

Du kan finde yderligere oplysninger om Præstemarkskolen på vores hjemmeside https://praestemarkskolen.skoleporten.dk/sp 

På Favrskov Kommunes hjemmeside kan du læse mere om stillingsprofilen for afdelingsledere og kommunens ledelsesgrundlag https://favrskov.dk/afdelingsleder-i-indskolingen-paa-praestemarkskolen  

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Der indhentes børne- og straffeattest forud for ansættelse. 

Samtale
Ansættelsessamtaler finder sted 12. og 21. marts. Kandidater, der går videre til anden samtale, skal være indstillet på at gennemføre en online NEO PI-R-personlighedstest. 

Tiltrædelse forventes pr. 1. maj 2019. 

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job


Ansøgningsfrist
03-03-19
Søg stillingen her
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt via ovenstående link.

Top