Børnehuset Mælkevejen i Søften søger vuggestuepædagog


Nærværende og fagligt velfunderet vuggestuepædagog søges til Børnehuset Mælkevejen 
 

Grundet øget børnetal og en forestående udvidelse søger vi en ny kollega i vuggestuen. Stillingen er med fastansættelse på 33 timer fra 1. april 2019. 

Børnehuset Mælkevejen er en aldersintegreret institution, som for nuværende rummer 110 skønne børn, heraf 30 vuggestuebørn fordelt på to stuer. 

Vi står over for en udvidelse af vuggestueafdelingen, så vi i fremtiden kommer op på 44 børn. Der skal bygges til den eksisterende bygning, og vi skal i byggeperioden drive vuggestue i en pavillon. Du vil komme til at arbejde i pavillonen, som bliver indrettet med alt, hvad der hører til en vuggestue. 

Vuggestuen har et tæt samarbejde med børnehaven som en vigtig del af overgangen fra vuggestue til børnehave, heriblandt ”Krudtugleklub” om fredagen. 

I vuggestuen vægter vi nærvær, omsorg og tryghed i vores møde med børnene. Kollegialt er det værdier som: ærlighed, at være reel, og at vi tror det bedste om hinanden og hinandens intentioner. Vi bruger feedback og feedforward i vores sparring med hinanden, og vi ønsker at udvikle os sammen. Vi arbejder aktivt med implementering af den styrkede læreplan og projekt ”Fremtidens Dagtilbud”, som er et fælleskommunalt projekt. 

Som vores nye kollega forventer vi, at du

 • er uddannet pædagog
 • er stabil og fleksibel
 • har erfaring fra vuggestue
 • har fokus på et sundt og tillidsfuldt forældresamarbejde
 • er en teamplayer
 • kan komme med input til den pædagogiske hverdag og planlægning
 • har et positivt livssyn og godt humør
 • brænder for arbejdet med de 0-3-årige, og at det kommer til udtryk ved en høj arbejdsglæde
 • er indforstået med, at arbejdstiderne vil være inden for institutionens åbningstid, som er kl. 6.30-17.00
 • har lysten til at være i konstant udvikling i det pædagogiske fag. 

Vi kan tilbyde

 • at du bliver en del af en spændende proces med at opbygge en stærk evalueringskultur
 • at du kan komme ind og sætte præg på den kommende nye vuggestues kultur
 • et højt fagligt niveau i hele huset
 • et kollegaskab, som indeholder omsorg, arbejdsglæde, og hvor vi vil hinanden
 • engagerede forældre og skønne børn. 

I området arbejder vi med de styrkede læreplaner og projektet ”fremtidens dagtilbud”. Som pædagogiske arbejdsredskaber bruger vi LP-, SMTTE-modellen og Hjernen og Hjertet. Området Hinnerup Syd/Vest består af fire institutioner, som hver har deres særkende og samtidig samarbejder på tværs i teams. 

Yderligere oplysninger
For nærmere information kan I kontakte daglig leder Leila Dalsgaard telefon 24 20 82 30. 

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen. 

Samtale
Vi afholder samtale 26. februar fra kl. 14.00. 

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job


Ansøgningsfrist
17-02-19
Søg stillingen her
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt via ovenstående link.

Top