Leder til Favrskov Kommunes Ydelsesafdeling


Logo


Leder til Favrskov Kommunes Ydelsesafdeling
 

Vil du være med til at udvikle Favrskov Kommunes Ydelsesafdeling? Og er du en tydelig leder, der kommunikerer klart og er god til at samarbejde? Så har vi jobbet til dig. 

Da vores nuværende leder af Ydelsesafdelingen har valgt at gå på pension, søger vi en ny leder af Ydelsesafdelingen, som kan inspirere og gå foran i drift og udviklingen af Favrskov Kommunes Ydelsesafdeling. 

Vi leder efter en person, der kan stå i spidsen for en afdeling af kompetente og fagligt dygtige medarbejdere, og hvor opgaven er at rådgive om, tildele og udbetale midlertidige forsørgerydelser til borgere og refusioner til virksomheder korrekt og effektivt. Det er vigtigt, at du er stærk på den daglige drift og har fokus på samarbejde med øvrige afdelinger.

 Er du den, vi søger, bliver du leder for 16 medarbejdere, der brænder for god sagsbehandling og god service til borgere og virksomheder i Favrskov Kommune. 

Ydelsesafdelingen giver råd og vejledning til borgere og virksomheder om ydelser. Ydelsesafdelingen laver bevilling og løbende udbetaling af ydelser til borgere samt refusion og tilskud til virksomheder. Det drejer sig bl.a. om: Uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb, løntilskud til fleksjob, fleksløntilskud, ledighedsydelse, revalideringsydelse m.m. Ligesom Ydelsesafdelingen bevilger enkeltydelser vedr. økonomisk støtte til bl.a. tandlæge og depositum til bolig, særlig støtte ved høje boligudgifter. Ydelsesafdelingen foretager også afgørelser og beregninger i forbindelse med 225-timersregel og kontanthjælpsloftet. 

Ydelsesafdelingen forestår endvidere opgaverne omkring sikkerhedsstillelse/økonomisk garanti for udenlandsk ægtefælle. Desuden indgår Ydelsesafdelingen i samarbejde med sekretariatet for Job og Økonomi i Favrskov Kommunes kontrolgruppe. Dvs. indgår i opgaven med at finde og stoppe sager, hvor der sker socialt snyd samt at forebygge socialt snyd.  

Du bliver en del af Arbejdsmarkedsafdelingens ledelse, som sammen med medarbejderne er ansvarlig for at sikre en helhedsorienteret indsats for virksomheder og borgere med fokus på resultaterne. 

Læs mere om jobbet og vores forventninger til dig i job- og personprofilen https://favrskov.dk/leder-af-ydelsesafdelingen 

Vigtigst af alt er, at du ”brænder” for at sikre god og korrekt sagsbehandling mhp. god service over for borgere og virksomheder og effektiv økonomistyring. 

Vi tilbyder
Et selvstændigt og udfordrende job i en velfungerende og dynamisk organisation med høj faglighed og stor fleksibilitet, hvor der er mulighed for at præge udviklingen i beskæftigelsesindsatsen. 

Vi vægter det kollegiale samarbejde højt og har en ligefrem og humoristisk omgangstone. 

Yderligere oplysninger
Forventet tiltrædelse 1. maj 2019. Arbejdsstedet er Hadsten. 

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst, herunder principperne om Ny Løn. 

Du er også velkommen til at kontakte arbejdsmarkedschef Anita Jensen på mobiltelefon 51 24 70 35. Henvendelser behandles fortroligt. 

Samtaler
Første samtale afholdes mandag 4. marts 2019. De kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en online personlighedstest mellem første og anden samtale. Tilbagemeldingen på testen foregår fredag 8. marts 2019. Anden samtale afholdes mandag 11. marts 2019.  

Søg jobbet
Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes via www.favrskov.dk/job


Ansøgningsfrist
27-02-19
Søg stillingen her
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt via ovenstående link.

Top