F22 Tandpleje for børn og unge


Tandpleje for børn og unge har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til at fremme oral sundhed hos børn og unge samt udføre supragingival tandrensning.


Målgruppe

Modulet er relevant, hvis du:

 • er ansat på en offentlig eller privat tandklinik, der behandler børn og unge 7-18 år
 • har lyst til at arbejde med selvstændige patientopgaver på børn og unge som en del af det odontologiske team
 • ønsker at medvirke til at mennesker udvikler et stabilt og solidt fundament for at bevare egne tænder og mundhule sund gennem hele livet.

Modulet indeholder:

 • sundheds- og sygdomsopfattelser
 • kulturforståelse og kommunikation
 • ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling, risikovurdering og behandling af erosioner, parodontal sygdom og slimhindelidelser hos børn og unge 
 • caries hos målgruppen med fokus på risikovurdering
 • supragingival tandrensning og professionel afpudsning
 • okklusionsudvikling
 • akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af permanente tænder
 • sårbare og udsatte børn og unge samt børn og unge med psykiske diagnoser, herunder spiseforstyrrelser
 • sundhedspædagogik med fokus på handlekompetence, sundhedsadfærd, inklusion/eksklusion
 • kost i forhold til almen og oral sundhed
 • tværfagligt samarbejde.


Den studerende opnår viden om og forståelse for:
 • erosioner, parodontal sygdom og slimhindelidelser hos børn og unge samt behandling heraf
  traumer i det permanente tandsæt samt okklusionsudvikling
 • begreberne sundhedsfremme og sundhedspædagogik
 • kulturbegreber og deres betydning for sygdom og sundhed
 • sårbare og udsatte børn samt børn og unge med psykiatriske diagnoser.
Den studerende kan:
 • vurdere fravær eller tilstedeværelsen af oral sygdom
 • vurdere okklusionsudviklingen
 • udføre Supragingival og professionel afpudsning under hensyntagen til omgivende væv samt foretage korrekt journalføring
 • håndtere akutte henvendelser
 • medvirke ved traumekontrol
 • støtte børn og unge til at foretage sunde valg med vægt på tænder og mundhule ud fra en sundhedspædagogisk tilgang.

Den studerende gør:
 • arbejde sundhedsfremmende med grupper og individer med udgangspunkt i vilkår og ressourcer
 • deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde
 • udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng.

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til Videreuddannelsen i odontologisk praksis:
 • relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til Tandklinikassistent
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • gymnasial uddannelse
 • anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Start
09/02/2022

Tid
8.30 - 16.00

Undervisningsdage

onsdag d. 9.2.22
tirsdag d. 10.2.22
mandag d. 7.3.22
tirsdag d. 8.3.22
torsdag d. 17.3.22
mandag d. 28.3.22
tirsdag d. 5.4.22
onsdag d. 20.4.22
tirsdag d. 3.5.22
torsdag d. 19.5.22

Aflevering mandag d. 30.5.22 
Eksamen tirsdag d. 8.6.22 


Sted
SKT, Nørre Alle 20, 2200 København N

Deltagerbetaling
16.000 kr.

Frist
13/01/2022
Tilmeldingsblanket
 
Top