F22 Afgangsprojekt


Afgangsprojektet afslutter Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis.
Med udgangspunkt i fagområdets metoder og modeller formulerer den studerende i samarbejde med vejlederen en praksisnær problemstilling.
Problemstillingen beskrives og analyseres og i projektet opstiller den studerende handlemuligheder og forslag til løsning og argumenterer for valg og fravalg.


Målgruppe:
Studerende, der har bestået såvel de 2 obligatoriske moduler som 3 valgfrie moduler på Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis. Der kan opnås automatisk merit for moduler gennemført på Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis. Dokumentation for højst ét modul fra andre Videregående Voksenuddannelser/Akademiuddannelser kræves for at opnå merit for eksterne moduler.

Indhold:
Modulets indhold tilpasses den enkelte studerende ud fra valget af emne(r). Desuden gennemføres at mindre antal seminars i tilknytning til vejledning. Forskellige emner af almen karakter bliver behandlet på disse.
Der er en meget høj grad af selvstændigt studium forbundet med afgangsprojektet.

Da modulets faglige indhold er yderst individuelt bestemt udarbejdes kun i meget begrænset omfang skriftligt materiale i forbindelse med modulet. 
Der må påregnes udgifter til indkøb af litteratur afhængig af den valgte problemstilling. 
Som et element i modulet bliver arrangeret et særskilt kursus i litteratursøgning.

Mål:
Når dette modul afsluttes kan den studerende
 • formulere og afgrænse en relevant problemstilling
 • vurdere og vælge relevant(e) metode(r) i forhold til problemstillingen
 • anvende de(n) valgte metoder i en praksisnær problemløsning
 • præsentere problemformulering, forklare teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i en skriftlig rapport
 • præsentere og underbygge projektet mundtligt

Adgangskrav

Bestået obligatoriske moduler:
 • kommunikation i Tandplejen
 • service- og Kvalitetsudvikling
3 af nedenstående:
 • oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling
 • ortodonti
 • protetik
 • administration og drift af tandklinikken
 • tandpleje for borgere med særlige behov
 • implantologi og kirurgi.
Et af sidstnævnte kan erstattes af et relevant modul udbudt af anden uddannelsesinstitution.
Dokumentation for disse adgangskrav (kopi af modulbeviser) vedhæftes ansøgningen.

Start
03/02/2022

Tid

Undervisningsdage

Undervisnings - og vejledningsdatoer i 2022:

torsdag d. 3.2.22
onsdag d. 23.2.22
onsdag d. 9.3.22
onsdag d. 23.3.22
onsdag d. 27.4.22
onsdag d. 25.5.22

Aflevering torsdag d. 9.6.22 
Eksamen torsdag d. 23.6.22 


Sted
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
Nørre Allé 20
2200 København N

Deltagerbetaling
14.000,- kr.

Frist
13/01/2022
Tilmeldingsblanket
 
Top