F22 Tandpleje for borgere med særlige behov


Modulet Tandpleje for borgere med særlige behov har fokus på at udvikle den studerendes kompetencer til at forberede og gennemføre sundhedsfremme og forebyggelse samt udføre uddelegerede behandlinger i forbindelse med tandpleje for borgere med særlige behov. Dette gælder ved behandling i såvel offentligt som privat regi.

Modulet henvender sig til erfarne klinikassistenter, der prioriterer at arbejde med borgere med fysiske eller psykiske handicaps, kroniske sygdomme, særlige sociale eller kulturelle forhold og ønsker at tilegne sig de særlige kompetencer, der betyder at disse kan inkluderes i privat praksis eller at hjælpe disse borgere i offentligt regi. 


Modulet indeholder:
 • lovgivning og organisering af tandplejetilbud for borgere mned særlige behov (lighed i sundhed)
 • omsorgs- og specialtandplejens sociologi og demografi
 • sygdomsmønstre og prognoser for tandbehandling af borgere inden for målgrupperne
 • behandlingsprincipper, -strategier og -mål for forskellige grupper af borgere, der har brug for særlige tilbud om tandpleje
 • specielle karakteristika ved personer med de hyppigst forekommende typer af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
 • mundtørhed og behandling af candida infektioner
 • lægemidlers betydning for oral helse og behandling af orale sygdomme
 • planlægning og gennemførelse af protese- og tandbehandling i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken
 • klinisk hygiejne, arbejdsmiljøregler, etik og patientsikkerhed i forbindelse mned tandbehandling på tandklinikken, i borgernes hjem eller andre steder udenfor tandklinikken
 • planlægning af effektive arbejdsgange samt kvalitetssikring og -dokumentation på tandklinikken, i borgerens hjem og andre steder udenfor tandklinikken.


Efter bestået modul skal den studerende have viden om og forståelse for:
 • lovgrundlaget, sociologi og demografi for tandpleje for borgere med særlige behov
 • de etiske dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med tandpleje for borgere med særlige behov
 • specielle karakteristika, sygdomsmønstre, prognoser i grupperne af borgere med særlige behov
 • behandlingsprincipper, -strategier og -mål for forskellige grupper af borgere
 • de mest anvendte farmaka og deres betydning for oral helse.
Den studerende skal kunne:
 • reflektere over etiske problemstillinger i relation til tandbehandling af borgere med særlige behov
 • medvirke til at planlægge sundhedsfremme og forebyggelse hos forskellige grupper af borgere med særlige behov
 • medvirke til at vejlede og rådgive om tandpleje overfor borgere med særlige behov, pårørende, nøglepersoner omkring borgeren og eventuelt plejepersonale
 • vurdere patientkoorperation og handle hensigtsmæssigt i relation hertil
 • vejlede om afhjælpning af mundtørhed og kunne hjælpe borgerne med behandling af candida infektioner
 • medvirke til at sikre overholdelse af hygiejneforskrifter, arbejdsmiljøregler og patientsikkerhed i forbindelse med arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken
 • bidrage til udvikling og gennemførelse af effektive og sikre arbejdsgange i arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken.
Den studerende kan desuden:
 • planlægge sundhedsfremme og forebyggelse hos borgere mned særlige behov i samarbejde med de øvrige medlemmer i det odontologiske team
 • planlægge, assistere samt udføre uddelegerede opgaver ved protese- og tandbehandling i arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken
 • føre journal efter gældende love og regler i forbindels4e med arbejdet med borgere med særlige behov
 • udføre kvalitetssikring og -dokumentation af arbejdet i forbindelse med arbejdet på tandklinikken, i borgerens hjem eller andre steder udenfor tandklinikken.

Adgangskrav

Følgende uddannelser giver adgang til Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis:
 • relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til Tandklinikassistent
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • gymnasial uddannelse
 • anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Start
01/02/2022

Tid

Undervisningsdage

tirsdag d. 1.2.22
tirsdag d. 22.2.22
tirsdag d. 8.3.22
tirsdag d. 22.3.22
tirsdag d. 5.4.22
tirsdag d. 19.4.22
tirsdag d. 3.5.22
tirsdag d. 17.5.22

Aflevering mandag d. 30.5.22
Eksamen onsdag d. 8.6.22


Sted
Undervisningen finder sted på Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Nørre Allé 20, 2200 København N

Deltagerbetaling
DKK 14.000,-

Frist
13/01/2022
Tilmeldingsblanket
 
Top