F22 Service og kvalitetsudvikling på tandklinikker


Modulet har fokus på at styrke den studerendes kompetencer i forbindelse med styring og løbende udvikling af service og kvalitet på klinikken.


Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis.

Modulet er relevant for alle klinikassistenter, der:

 • er ansat på privat eller offentlig tandklinik, der har fokus på at udvikle klinikken med mere effektive rutiner, bedre service og større arbejdsglæde til følge
 • ønsker at være klar til at møde og opfylde de krav om systematisk kvalitetsudvikling og dokumentation, som bliver stillet til tandklinikken i fremtiden. Klinikassistenten kommer til at beskæftige sig med klinikkens arbejde i forbindelse med forberedelse og dokumentation til tilsynsbesøg
 • vil bidrage til at hæve tandklinikkens kvalitet.

Modulet indeholder:

 • Lovgivning, herunder patientsikkerhed, målepunkter og det risikobaserede tilsyn, registrering af utilsigtede hændelser og kendskab til medicinsk udstyr
 • Kvalitetsbegreber og modeller, blandt flere modeller omtales også den danske kvalitetsmodel
 • Udarbejdelse af procedurebeskrivelser og rammer for delegation
 • Systemer til udvikling og innovation samt styring og fastholdelse af kvalitet fx fejlfinding og forebyggelse af gentagne fejl
 • Planlægning, gennemførelse og vurdering af interessentanalyser og forskellige typer af brugertilfredshedsundersøgelser
 • Projektstyring og forandringsprocesser – hvad skal der til for at få de andre med
 • Organisations- og systemforståelse
 • Forståelse af konsekvenserne ved et stærkt brugerfokus


Mål
Ved modulets afslutning er det målet, at du kan:

 • erkende behovene for service og forbedring
 • inddrage kollegaer i arbejdet med udvikling af service og forbedring
 • anvende viden om kvalitetsudvikling i det daglige arbejde på tandklinikken, herunder deltage i indsamling af data, præsentere data, revurdere praksis og fremkomme med forslag til forbedringer
 • medvirke ved planlægning og gennemførelse af kvantitative og kvalitative brugertilfredshedsundersøgelser
 • planlægge og gennemføre et mindre kvalitetsudviklingsprojekt
 • udfærdige en procedurebeskrivelse

Adgangskrav
Følgende uddannelser giver adgang til Akademiuddannelsen i odontologisk praksis:

 • Relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til Tandklinikassistent
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed


Start
08/02/2022

Tid
8.30 - 15.30

Undervisningsdage

tirsdag d. 8.2.22
onsdag d. 9.2.22
mandag d. 21.2.22
mandag d. 7.3.22
torsdag d. 17.3.22
onsdag d. 30.3.22
torsdag d. 31.3.22
onsdag d. 20.4.22
mandag d. 2.5.22

Aflevering mandag d. 23.5.22 
Eksamen onsdag d. 1.6.22


Sted
Undervisningen foregår på Panum, Nørre Alle 20, 2200 København N.
Lokalerne kan være forskellige fra gang til gang og meddeles ved studiestart.

Deltagerbetaling
14.000 kr.

Frist
13/01/2022
Tilmeldingsblanket
 
Top