Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling

E22 Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling


Modulet Tandpleje for 0-6 årige og non-operativ behandling har fokus på at udvikle den studerendes færdigheder og kompetencer til at vurdere og fremme oral sundhed og udføre non-operativ behandling.


Målgruppe
Modulet er relevant, hvis du:

 • er ansat på en offentlig eller privat tandklinik, der behandler småbørn
 • har lyst til at arbejde med selvstændige patientopgaver på førskolebørn og deres forældre som en del af det odontologiske team
 • ønsker at medvirke til at mennesker udvikler et stabilt og solidt fundament for at bevare egne tænder og mundhule sund gennem hele livet

Modulet indeholder:

 • lovgrundlag, herunder autorisationsloven og regler for journalføring
 • kommunikation i relation til målgruppen
 • sundheds- og sygdomsopfattelser
 • ætiologi, diagnostik, sygdomsudvikling og behandling af caries, gingivitis og tanddannelsesforstyrrelser
 • profylakse og non-operative behandlinger
 • vurdering af sundhed og fravær eller tilstedeværelse af sygdom i tænder, gingiva, slimhinder samt vurdering af okklusionsudvikling
 • risikobegrebet og risikovurdering
 • børns udvikling, vilkår og parathed til tandpleje
 • akutte tilstande, herunder traumer og traumekontrol af primære tænder
 • sundhedspædagogik med fokus på ressourcer, motivation og mening.

Der er en del at læse. Hovedparten vil være tilgængeligt for de studerende via studieportalen Absalon.
Da der er tale om en videregående uddannelse kan det forekomme at den studerende for selvstændigt at fordybe sig i et delemne ønsker at anskaffe bøger eller andet materiale. Dette er ikke omfattet af egenbetalingen.

Mål
Den studerende opnår viden om og forståelse for:
 • caries, gingivitis og tanddannelsesforstyrrelser hos småbørn samt behandling heraf
 • traumer i det primære tandsæt samt okklusionsudvikling
 • begreberne sundhedsfremme og sundhedspædagogik
 • børns udvikling og vilkår

Den studerende kan:
 • vurdere fravær eller tilstedeværelsen af sygdom
 • vurdere okklusionsudviklingen
 • skabe forudsætninger for parathed til tandpleje
 • udføre non-operativ tandbehandling
 • føre journal, herunder OCR efter gældende regler
 • håndtere henvendelser om akutte tilstande
 • medvirke ved traumekontrol
 • støtte forældre til at foretage sunde valg med vægt på tænder og mundhule ud fra en sundhedspædagogisk tilgang.

Den studerende gør:
 • anvender viden om sygdomme og deres symptomer i risikovurdering, valg af non-operativ behandling og vurdering af effekt
 • bidrage til planlægning og udførelse af en sundhedsfremmende indsats med udgangspunkt i målgruppens ressourcer og behov
 • deltage professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde
 • udvikle egen praksis i en struktureret sammenhæng.Adgangskrav
Følgende uddannelser giver adgang til Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis:
 • relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til Tandklinikassistent
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • gymnasial uddannelse
 • anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Start
29/08/2022

Tid
8.30 - 15.30

Undervisningsdage

Undervisningsdatoer efterår 2022
29/8
12/9
13/9
26/9
27/9
10/10  
8/11
9/11
21/11
5/12

6/1-2023   Aflevering af opgave
18 - 2023  Mundtligt forsvar

NB Vær opmærksom på at enkelte datoer kan ændres inden modulstart


Sted
Afholdes SKT, Nørre Alle 20, 2200 København N.

Deltagerbetaling
kr. 14.000,-

Frist
10/08/2022
Tilmeldingsblanket
 
Top