Ortodonti

E22/F23 Ortodonti


Modulet Ortodonti har fokus på at udvikle den studerendes kompetencer i forbindelse med ortodontiske behandlinger. Med dette modul får du et godt teoretisk og praktisk fundament for at kunne varetage opgaver og kommunikation om ortodonti med børn, unge og forældre.


Målgruppe
Modulet er relevant, hvis du:

 • er ansat på en privat eller offentlig tandklinik med ortodontiske behandlinger
 • har lyst til at arbejde med selvstændige patientopgaver som en del af det ortodontiske team

Bemærk at dette modul kræver et vist kendskab til ortodontiske behandlinger samt mulighed for at arbejde på en ortoklinik i forløbet.


Indhold
Modulet indeholder:

 • lovgrundlag og journalføring
 • teori om væv, vækst og udvikling
 • ortodontiske registreringer og analyser, fx studiemodeller, røntgen og kliniske fotos
 • ortodontiske diagnoser og behandlingsplanlægning
 • materialelære
 • trådbukning og fremstilling af skinner og retainere
 • ortodontiske behandlinger, fast og aftageligt apparatur
 • interceptive behandlinger, skinnebehandlinger, retention mv.
 • voksenortodonti
 • kommunikation og vejledning i relation til ortodontisk behandling samt mundhygiejne.

Modulet afsluttes med en praktisk og mundtlig fremlæggelse af et behandlingsforløb (case).Mål
Ved modulets afslutning er det målet, at du kan:

 • anvende viden om love og regler ved vejledning og kommunikation med patienter og pårørende
 • føre journal, herunder OCR efter gældende love og regler
 • fremstille undersøgelsesmaterialer for at danne det bedst mulige grundlag for diagnostik og behandlingsplanlægning
 • anvende viden om interceptive og ortodontiske behandlinger i vejledning og information af patienter og pårørende
 • anvende viden om væv, vækst og udvikling samt materialer i forbindelse med arbejdet med fast og aftageligt apparatur efter uddelegering
 • kommunikere professionelt med børn og forældre om ortodontisk behandling.

Adgangskrav
Følgende uddannelser giver adgang til Videreuddannelsen i Odontologisk Praksis:

 • relevant erhvervsuddannelse, f.eks. uddannelsen til Tandklinikassistent
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • gymnasial uddannelse
 • anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående
 • mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangsbetingelserne, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.
 


Start
17/11/2022

Tid
08:30 - 16:30

Undervisningsdage

Undervisningsdatoer 2022:
17/11 
1/12  
15/12 

Undervisningsdatoer 2023:
12/1 
26/1 
9/2 
23/2 
9/3 
23/3 
20/4 

26/4  Aflevering af opgave
4/5    Mundtligt forsvar


Sted
Al undervisning på SKT, Nørre Alle 20, 2200 København N

Deltagerbetaling
16.000

Frist
12/09/2022
Tilmeldingsblanket
 
Top