2 frivillige enhedsledere til Hovedstadens Beredskab

2 frivillige enhedsledere til Hovedstadens Beredskab
2 frivillige enhedsledere til Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskabs frivillige søger to skarpe og nytænkende ledere til Frivilligenheden i Hovedstadens Beredskab.

Frivilligenheden har i dag ca. 90 frivillige, der supplerer resten af beredskabet ved større hændelser. De frivillige mødes hver onsdag aften, hvor der gennemføres uddannelse, øvelser og stationsarbejde. Derudover rykker de frivillige ud operativt.

Frivilligenheden er delt op i fire enheder, hvor vi nu søger ledere til de to af enhederne. Den daglige og faglige ledelse varetages af 9-11 frivillige ledere.

Om enhederne
Som enhedsleder er man leder af en enhed sammen med en eller to næstkommanderende. Vi søger ledere til Indsatsenheden og Indsatsstøtte-enheden.

Indsatsenheden huser frivillige med gennemført Funktionsuddannelse Indsats og evt. holdlederuddannelse. Enheden har fokus på at forberede medarbejderne til operativ indsats bl.a. i samarbejde med indsatsstøtte-enheden og enheden for Stab og Logistik. Der uddannes primært i vedligeholdelsesuddannelse for funktionsuddannede.

Indsatsstøtte enheden huser frivillige med gennemført basisuddannelse og evt. grunduddannelse. Enheden har fokus på at forberede medarbejderne til operativ indsats bl.a. i samarbejde med indsatsenheden og enheden for Stab og Logistik. Der uddannes i moduler fra Stabsstøtte og Teknisk service.

Frivilligenheden hører under vores forebyggelsesafdeling, og vi samarbejder tæt med Ungdomsbrandkorpset, som vi også deler udstyr og lokaler med. Herudover samarbejder vi også tæt med den øvrige del af vores Forebyggelsesafdeling og Hovedstadens Beredskab.

Som leder for en af de to enheder vil dine primære opgaver i samarbejde med de næstkommanderende være:

 • Planlægning og afholdelse af enhedens aktiviteter i samarbejde med dine næstkommanderende og de øvrige enhedsledere
 • Personaleledelse af frivillige i din enhed
 • Udvikling af opgaver og rammer for enheden
 • Deltagelse i instruktørmøder og ledermøder
 • Samarbejde med de andre enheder
 • At sikre enhedens funktionsduelighed i samarbejde med de øvrige ledere

Det lyder umiddelbart som mange opgaver, men vi hjælper hinanden og løfter i flok.

Som enhedsleder forventes det, at du deltager aktivt i Frivilligenhedens aktiviteter (enhedsaftenerne, weekenduddannelser og arrangementer)

Som person:

 • Er du en god kommunikator og udtrykker dig klart både i skrift og tale
 • Har du gode samarbejdsevner og kan se ud over egen enhed.
 • Er du god til at inspirere og motivere og give konstruktiv feedback
 • Er du iderig og nytænkende - du ser muligheder frem for begrænsninger
 • Har du kendskab til og interesse for beredskab og Frivilligenhedens opgaver
 • Har du lyst til at udvikle og synliggøre Frivilligenheden
 • Har du gerne ledererfaring og interesse for at videreudvikle ledelse som fag
 • Vil du bruge noget af din fritid på mødeaktivitet og planlægning
 • Har du kendskab til IT på brugerniveau

Afhængigt af dine kompetencer er der mulighed for at indgå i udviklingsopgaver ud over egen enhed.

Det vil være en fordel, hvis du har holdlederuddannelse fra beredskabet, eller en instruktøruddannelse eller anden relevant civil kompetence. Det er dog ikke en betingelse.

Vi tilbyder
Du kommer til at indgå i et fællesskab, hvor alle hjælper hinanden. Der er mulighed for at tage forskellige uddannelser inden for beredskabet. Derudover er der rig mulighed for sparring, både fagligt og personligt, og til at sætte dit præg på udviklingen af Frivillig-enheden.

Funktionen som enhedsleder er ulønnet, og du får en kontrakt om frivillig tjeneste i Hovedstadens Beredskab.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Områdeleder Kenneth Tang på tlf. 2030 6858, på hverdage mellem kl. 12-15.

Ansøgning
Stillingen søges online via Hovedstadens Beredskabs rekrutteringssystem via dette link. Du bedes vedlægge ansøgning, CV og relevante uddannelsespapirer.

Ansøgningsfristen er onsdag den 13. februar 2019.

Angiv i ansøgningen, hvilken af de to enhedslederstillinger, som du søger (Indsats eller Indsatsstøtte),

Angiv desuden hvis du evt. også kunne være interesseret i en mulig stilling i samme enheder som næstkommanderende, og hvilken.

Vi indkalder løbende til samtaler. De sidste samtaler forventes afholdt i uge 9/2019.

Om Hovedstaden Beredskab
Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med næsten 1.000 medarbejdere og et samlet budget på ca. 500 mio. kr. Beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Vi dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere, og vores ambition er at være på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og være en stærk medspiller i forhold til kommunernes visioner om at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne.

Hovedstadens Beredskab ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Startdato
24-01-19
Ansøgningsfrist
13-02-19