Hovedstadens Beredskab søger elever til kombineret brand- og ambulancetjeneste

Hovedstadens Beredskab søger elever til kombineret brand- og ambulancetjeneste
Hovedstadens Beredskab søger elever til kombineret brand- og ambulancetjeneste

HOVEDSTADENS BEREDSKAB SØGER ELEVER TIL KOMBINERET BRAND- OG AMBULANCETJENESTE

Drømmer du at gøre en forskel for andre?
 
Kan du se dig selv være en del af et redningsberedskab, hvor en uforudsigelig arbejdsdag går hånd i hånd med en professionel og tryghedsskabende indsats over for borgerne? Kan du forestille dig at arbejde i et nytænkende beredskab? Hvis du kan sige ja, så er Hovedstadens Beredskab måske noget for dig.

Vi søger 10 elever til en kombineret uddannelse til vores brand- og ambulancetjeneste.

Om elevforløbet

Forløbet tager ca. 5 år, fordelt på:

- Uddannelse inden for beredskabet, herunder grund- og funktionsuddannelsen for brand
- Første år får du tilknytning til brand og arbejde inden for vores brandtjeneste
- Herefter en ambulancebehandleruddannelse med en varighed af 3 år og 7 måneder plus grundforløb
- Løn efter overenskomsten under hele uddannelsen
- Mulighed for ansættelse efter endt uddannelse

Forløbet uddanner dig først og fremmest til et job i beredskabet, hvor du hjælper med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer. Efter endt uddannelse har du mulighed for at fortsætte karrieren inden for ambulancetjenesten, brandtjenesten eller begge tjenester samtidig i en af vores delte ordninger.
Der er også mulighed for at uddanne sig videre til et af vores andre fagområder, fx på alarm- og vagtcentral eller inden for brandtilsyn og forebyggelse.

I Hovedstadens Beredskab skal du være med til at sikre tryghed for borgerne. Du vil komme til at møde mennesker, som befinder sig i pressede og sårbare situationer, og som sætter deres lid til, at du med din uddannelse og høje faglighed trygt kan hjælpe dem videre.

Uddannelsen stiller derfor store krav til dine samarbejdsevner, da du, ud over samarbejdet med dine kollegaer på ambulancen og i brandberedskabet, også vil indgå i tæt samarbejde med andre aktører i beredskabsmæssigt og sundhedsfagligt regi.

Vores materiel følger de nyeste standarder på området, og du vil under din uddannelse arbejde med det nyeste specialmateriel tilpasset opgaverne. Vi har stort fokus på ergonomi, og vi har prioriteret markedets bedste udstyr.  

Formelle kvalifikationer:

• du skal minimum have gennemført folkeskolens 9. klasse med gode resultater. På grund af den teoretiske del på uddannelserne vil ansøgere med gymnasial eller tilsvarende uddannelse eller gennemført erhvervsuddannelse blive foretrukket
• du skal på ansættelsestidspunktet være fyldt 21 år 
• du skal være i besiddelse af et kørekort – kategori B
• du skal medsende en straffeattest – max 3 mdr. gammel
• du skal kunne forevise en helbredsattest, som viser dig egnet til uddannelse i redningsberedskabet


Derudover forventer vi:

• at du er i besiddelse af et nuanceret menneskesyn med empati og en god situationsfornemmelse
• at du skal kunne rumme pressede og alvorlige situationer
• at du er læringsorienteret med fokus på personlig udvikling
• at du er i besiddelse af gode skolekundskaber, herunder at kunne formulere dig præcist på skrift og i tale
• at du er i god fysisk form, og at du kan bestå optagelsesprøverne

Det vil desuden være en fordel, men ikke et krav, hvis du har stort kørekort, kategori C.

Optagelsesprøven

Som et led i ansættelsesprocessen skal du til en optagelsesprøve. Optagelsesprøven vil bestå af både fysiske, teoretiske og praktiske prøver.

Læs mere om indholdet af optagelsesprøven her på vores hjemmeside.


Ansøgningsfrist den 28. marts 2019.


Husk at vedlægge CV, kopi af kørekort (for- og bagside) og eksamensbevis, vedhæft gerne foto. Hvis du opfylder de formelle kvalifikationer, og vi finder din motiverede ansøgning relevant, vil du blive inviteret til optagelsesprøven.

Såfremt du går videre efter optagelsesprøven, skal du skal være indstillet på at gennemføre en personprofilanalyse samt deltage i 2 ansættelsessamtaler.

Optagelsesprøven afholdes fra uge 15/2019.

Ansættelsessamtaler afholdes fra uge 17/2019. 

Har du spørgsmål til opslaget eller selve uddannelsen, er du velkommen til at kontakte korpsambulancemester Jesper Madsen tlf. 26 86 70 05 eller vicebrandinspektør Flemming Suhr tlf. 26 86 70 18.


Du søger til uddannelsesforløbet via dette link.


Om Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med næsten 1.000 medarbejdere og et samlet budget på ca. 550 mio. kr. Beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Vi dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere, og vores ambition er at være på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og være en stærk medspiller i forhold til kommunernes visioner om at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne.

Hovedstadens Beredskab ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Startdato
11-03-19
Ansøgningsfrist
28-03-19