Klinisch psycholoog met bijkomende beleidsmatige opdracht

Klinisch psycholoog met bijkomende beleidsmatige opdracht
Afdeling/Zorgeenheid
Moeder & Baby
Tewerkstellingspercentage
75%
Contracttype
Onbepaalde duur
Omschrijving

De MBE biedt gespecialiseerde zorg voor moeders met zwangerschapsgerelateerde, postnatale psychische problemen, georganiseerd in een viertal modules : poliklinische behandeling, dagbehandeling, residentiële opname en/of outreachende zorg.

 Je vervult een klinische opdracht:

 • Je werkt psychotherapeutisch met jonge moeders en hun baby d.m.v individuele of groepstherapeutische sessies.
 • Je biedt indirecte patiëntenzorg middels overleg, teamondersteunende interventies en intervisie.
 • Je draagt bij aan de zorgvisie door middel van het verder ontwikkelen van de basisvisie, intervisie, supervisie, casusbespreking en vorming.
Naast je klinische opdracht heb je een bijkomende beleidsmatige opdracht:
 • Je volgt de ontwikkelingen gerelateerd aan de eigenheid van de revalidatie-overeenkomst die het organisatiekader van de MBE bepaalt.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de kwaliteit van zorg.
 • Je verzorgt de communicatie met de bevoegde overheden.
 • Je netwerkt met belangrijke partnerorganisaties.
 • Je volgt het beleid op inzake GGZ, inzake infant mental health, inzake kinderen en jongeren en verbindt dit beleid met de afdelingsvisie.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de regelgeving ‘Revalidatiecentra’ en de kwaliteit van zorg. Je rapporteert hierover aan de bevoegde overheid en aan de directie van het PZ.
Profiel
 • Je bent master in de klinische psychologie en hebt bij voorkeur een bijkomende vierjarige psychotherapie-opleiding.
 • Je hebt een gedragen klinische expertise in de perinatale GGZ, in het werken met kinderen en jongeren en hebt kennis van infant mental health.
 • Je bent een strategische denker die kan onderhandelen, proactief werkt en vanuit een netwerkgedachte samenwerkingsverbanden tot stand kan brengen en onderhouden.
 • Je beschikt over coachende vaardigheden tav je collega’s in functie van de uitbouw en het uitdragen van het behandelkader.
 • Je bent bereid je eigen denken en handelen in vraag te stellen.
Aanbod
 • Contract van onbepaalde duur, 75% aan 28,5 uur per week
 • Een boeiende job in een warme en professionele omgeving op een groene campus.
 • Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema’s met overname van relevante anciënniteit.
 • Ruime kansen tot ontwikkeling.
 • Voor extra voordelen, check onze website: www.pzbethanienhuis.be Werken en leren - Voordelen voor medewerkers
Geldig tot en met
21/06/2019
Contactinformatie

Marijs Lenaerts

Marijs.lenaerts@emmaus.be

03 380 25 85