Begeleidingshuis Juno - Kits/Krinkel - Nachtbegeleider 50% onbepaalde duur

egelboekje
Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen biedt residentiële, ambulante en mobiele hulpverlening voor de Bijzondere Jeugdzorg in het arrondissement Antwerpen en maakt deel uit van de vzw Emmaüs, actief in de sector van de welzijns- en gezondheidszorg.

Begeleidingshuis Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven, krijgen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hier een plek.

Onze werking Kits binnen Begeleidingshuis Juno heeft een team van 10 medewerkers die instaan voor het verblijf en de begeleiding van 12 kinderen en jongeren tussen 3 en 10 jaar. Krinkel is een team van 8 medewerkers die instaan voor het verblijf en de begeleiding van 12 jongeren tussen 10 en 14 jaar. De teams worden versterkt door 3 maatschappelijk werkers die overkoepelend over alle leefgroepen de gezinnen en de context van de jongeren opvolgen en ondersteunen.

Je functie

 • Je staat in voor de nachtopvang van kinderen/jongeren in twee leefgroepen.
  • Je hebt de mogelijkheid om te slapen tijdens een deel van de nacht.
  • Je zorgt voor een rustige en veilige omgeving voor de kinderen/jongeren.
  • Je waakt erover dat gemaakte regels en afspraken nageleefd worden.
  • Je bent beschikbaar voor de kinderen/jongeren tijdens de nacht en bent telefonisch bereikbaar.
 • Je begeleidt de kinderen/jongeren in de ochtend van aan het wekken tot aan hun vertrek naar school of andere dagbesteding, je begeleidt kinderen naar hun school met de auto of fiets.
 • Je bent op de hoogte van de algemene lijnen binnen de hulpverleningstrajecten van de kinderen/jongeren en de leefgroep. 
 • Je brieft je collega’s over het nacht- en ochtendverloop.

 

Je profiel
 • Je communiceert helder met mensen met verschillende achtergronden. 
 • Je blijft rustig en alert in moeilijke en onverwachte situaties.
 • Je bent erg betrokken bij kinderen/jongeren en hun leefomgeving.
 • Je hebt oog voor orde en netheid en schrikt niet af voor huishoudelijke taken.
 • Je bezit een diploma secundair onderwijs en bent in het bezit van een rijbewijs.
 • Bij voorkeur heb je ervaring in het werken met kinderen/jongeren.
 • Je werkt zelfstandig.
 • Je bent bewust van jezelf. Je reflecteert over je eigen handelen in functie van je eigen groei.
 • Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.
Ons aanbod
 • Je krijgt een 50% contract van onbepaalde duur met een baremaverloning vastgelegd in PC 319.01.
 • Je ervaring wordt in rekening gebracht door overname van relevante anciënniteit.
 • Je werkt twee tot drie nachten in de week met de mogelijkheid tot een vaste structuur in je uurrooster. 
 • Je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing, en een maatschappelijke rol opneemt.
 • Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen of fiets en een volledige terugbetaling voor openbaar vervoer.
 • We voorzien mobiliteit op maat voor elke medewerker (deelwagens, leenfietsen …).
 • Je kan groeien in een werkomgeving met aandacht voor overleg en teamwerking.
 • Je krijgt de mogelijkheid tot bijscholing en vorming via een gemeenschappelijk en individueel ontwikkelingspad en coaching op maat.
 • We zorgen voor een evenwicht werk-privé via een aantrekkelijke vakantieregeling met 2 extra feestdagen en 2 extralegale vakantiedagen.
Solliciteren t/m
19-2-23
Contactpersoon
Heidi Van der Heyden
Email
heidi.van.der.heyden@emmaus.be
Telefoon
0499/86 15 84