Stage Begeleidingshuis Hakatoo (Antwerpen-Kiel) - leefgroepbegeleiding (sep 2021 - jan 2022)

Stage Begeleidingshuis Hakatoo (Antwerpen-Kiel) - leefgroepbegeleiding (sep 2021 - jan 2022)Werk je graag met kinderen die best een moeilijke opvoedingssituatie kennen?
Twijfel niet langer en doe een aanvraag voor een stageplek.

Begeleidingshuis Hakatoo heeft een team van 11 medewerkers die instaan voor het verblijf en de begeleiding van 15 kinderen tussen 0 en 12 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Terwijl hun kind verblijft in Hakatoo, werken we intensief samen met de ouders. Gesprekken, op bezoek komen, samen dingen doen,… laten toe dat ouders waar het kan voor hun kinderen kunnen zorgen. Een begeleider van thuisbegeleidingsdienst Amarilis ondersteunt de ouders.

Je profiel

Deze stageplekken zijn voorbehouden voor laatstejaarsstudenten Bachelor Orthopedagogie.

 • Voor een goede samenwerking en evaluatie is het van belang dat je meestal aanwezig kan zijn op de teamvergaderingen.
 • Je bent contactvaardig en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent zelfstandig in het plannen en uitvoeren van opdrachten.
 • Je kan samenwerken in een team dat sterk op elkaar moet kunnen vertrouwen.
 • Je staat mee in voor de dagelijkse zorg, de ontwikkeling en de begeleiding van de kinderen in de groep. Daarnaast denk en werk je actief mee aan het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen in functie van de terugkeer van de kinderen naar de context.
 • Je staat in voor het begeleiden van de groepsprocessen met aandacht voor de individuele begeleiding van elk kind.
Ons aanbod

Elke stagiair krijgt een interne stagebegeleider toegewezen.

Na een korte observatieperiode kan je actief deelnemen aan de dagelijkse werking:

 • Gesprekken voorbereiden en voeren
 • Verslaggeving
 • Intervisie en werkbegeleiding mee voorbereiden
 • Teamvergadering
 • Link leggen tussen theorie en praktijk
 • Activiteiten binnen leefgroep werking voorbereiden en uitvoeren
 • Inschatten van de groepsdynamiek
 • Functioneren/actief meedraaien in de leefgroep werking

Tegen het einde van je stage kan je:

 • Individueel voorbereiden en voeren van gesprekken en terugkoppelingen
 • Strategisch meedenken en handelen in de begeleiding van cliënten
 • Delen van mening en visie met collega’s
 • Handelen in het complex geheel van cliënt en context
 • Correct communiceren binnen een multidisciplinaire omgeving
 • Deeltaken opnemen van een individueel begeleider

Stagiairs kunnen deelnemen aan ons VTO-programma, maar dienen hierbij voorrang te geven aan medewerkers.

Als organisatie onderschrijven wij een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Solliciteren t/m
31-8-21
Contactpersoon
Ilse Dandois
Email
Ilse.dandois@emmaus.be
Telefoon
0498/904 674