Stage Begeleidingshuis Juno (team Kits, Schoten) - leefgroepbegeleiding (febr 2022 - juni 2022)

Stage Begeleidingshuis Juno (team Kits, Schoten) - leefgroepbegeleiding (febr 2022 - juni 2022)Werk je graag met kinderen en jongeren die best een moeilijke opvoedingssituatie kennen?
Twijfel niet langer en doe je aanvraag voor een stageplek!

Begeleidingshuis Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven krijgen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hier een plek.

Onze werking Kits binnen Begeleidingshuis Juno heeft een team van 10 medewerkers die instaan voor het verblijf en de begeleiding van 12 kinderen en jongeren tussen 3 en 10 jaar. Het team wordt versterkt door 3 maatschappelijk werkers die overkoepelend over alle leefgroepen de gezinnen en de context van de jongeren opvolgen en ondersteunen.

Je profiel

Deze stageplekken zijn voorbehouden voor laatstejaarsstudenten Bachelor Orthopedagogie.

 • Voor een goede samenwerking en evaluatie is het van belang dat je aanwezig kan zijn op de teamvergaderingen. Eventueel moet het lesrooster hiertoe aangepast worden.
 • Je bent contactvaardig en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent zelfstandig in het plannen en uitvoeren van opdrachten.
 • Je kan samenwerken in een team dat sterk op elkaar moet kunnen vertrouwen
Ons aanbod

Na een korte observatieperiode kan je actief deelnemen aan de dagelijkse werking:

 • Gesprekken voorbereiden en voeren
 • Verslaggeving
 • Intervisie en werkbegeleiding voorbereiden
 • Teamvergadering
 • Link leggen tussen theorie en praktijk
 • Activiteiten binnen leefgroep werking voorbereiden en uitvoeren
 • Inschatten van de groepsdynamiek
 • Functioneren/actief meedraaien in de leefgroep werking

Tegen het einde van je stage kan je:

 • Individueel voorbereiden en voeren van gesprekken en terugkoppelingen
 • Strategisch meedenken en handelen in de begeleiding van cliënten
 • Delen van mening en visie met collega’s
 • Handelen in het complex geheel van cliënt en context
 • Correct communiceren binnen een multidisciplinaire omgeving
 • Deeltaken opnemen van een individueel begeleider

Stagiairs kunnen deelnemen aan ons VTO-programma, maar dienen hierbij voorrang te geven aan medewerkers.

Elke stagiair krijgt een interne stagebegeleider toegewezen.

Als organisatie onderschrijven wij een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Solliciteren t/m
31-12-21
Contactpersoon
Odette Cox
Email
odette.cox@emmaus.be
Telefoon
0499/861 584