Stage OOOC De Grote Robijn (Antwerpen-centrum) - leefgroepbegeleiding (sept 2021 - jan 2022)

Stage OOOC De Grote Robijn (Antwerpen-centrum) - leefgroepbegeleiding (sept 2021 - jan 2022)Passie
om met jongeren en hun netwerk aan de slag te gaan?
Twijfel niet langer en doe je aanvraag voor een stageplek!

Het Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentrum (OOOC) De Grote Robijn heeft een team van 23 medewerkers die in 2 subteams instaan voor het verblijf en de begeleiding van 23 jongeren tussen 0 en 21 jaar.

We onderzoeken samen met het gezin wat er aan de hand is en welke hulp het best past. We werken hiervoor met het ‘protocol handelingsgerichte diagnostiek’. 16 jongeren (12-18 jaar) verblijven bij ons, 7 begeleiden we tijdens het onderzoek thuis. Soms is de oriëntatie kort (2 maanden), soms is een langere observatie (4 maanden) nodig. Om een zo breed mogelijke kijk te hebben betrekken we ook anderen zoals de context, de school, het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of voorgaande hulpverlening. Een oriëntatie of onderzoek eindigt steeds in een analyse van wat er aan de hand is en een voorstel tot gepaste hulp. Het OOOC vangt ook kinderen en jongeren op in crisissituaties, bv. wanneer ze niet onmiddellijk terug naar huis kunnen, even uit hun omgeving moeten, of wachten op een geschikte plaats in een andere voorziening.

Je profiel

Onze stageplekken zijn voorbehouden voor laatstejaarsstudenten Bachelor Orthopedagogie, Toegepaste Jeugdcriminologie en Toegepaste Psychologie.

 • Voor een goede samenwerking en evaluatie is het van belang dat je aanwezig kan zijn op de teamvergaderingen. Eventueel moet het lesrooster hiertoe aangepast worden. De teamvergadering gaat wekelijks door op maandag of dinsdag van 12.30u tot 16u.
 • Je bent contactvaardig en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent zelfstandig in het plannen en uitvoeren van opdrachten.
 • Je kan samenwerken in een team dat sterk op elkaar moet kunnen vertrouwen.
 • Doordat onze jongeren doorheen de dag niet aanwezig zijn mogen avonduren voor jou geen probleem zijn (stagediensten situeren zich tussen 15u en 23u).
Ons aanbod

Na een korte observatieperiode kan je actief deelnemen aan de dagelijkse werking:

 • Gesprekken voorbereiden en voeren
 • Protocol handelingsgerichte diagnostiek mee opvolgen en voorbereiden
 • Verslaggeving
 • Intervisie en werkbegeleiding voorbereiden
 • Teamvergadering
 • Link leggen tussen theorie en praktijk
 • Activiteiten binnen leefgroep werking voorbereiden en uitvoeren
 • Inschatten van de groepsdynamiek
 • Functioneren/actief meedraaien in de leefgroep werking

Tegen het einde van je stage kan je:

 • Individueel voorbereiden en voeren van gesprekken en terugkoppelingen
 • Strategisch meedenken en handelen in de begeleiding van cliënten
 • Strategisch meedenken en handelen vanuit het protocol handelingsgerichte diagnostiek
 • Delen van mening en visie met collega’s
 • Handelen in het complex geheel van cliënt en context
 • Correct communiceren binnen een multidisciplinaire omgeving
 • Deeltaken opnemen van een individueel begeleider

Stagiairs kunnen deelnemen aan ons VTO-programma, maar dienen hierbij voorrang te geven aan medewerkers.

Elke stagiair krijgt een interne stagebegeleider toegewezen.

Als organisatie onderschrijven wij een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Solliciteren t/m
31-8-21
Contactpersoon
Thijs Van Vynckt
Email
thijs.van.vijnckt@emmaus.be
Telefoon
0475/831.729