Stage Begeleidingshuis Juno (Schoten) - contextbegeleiding (sep 2021 - jan 2022)

Stage Begeleidingshuis Juno (Schoten) - contextbegeleiding (sep 2021 - jan 2022)Begeleidingshuis Juno staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie (tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven krijgen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hier een plek.

Je profiel

Onze stageplekken zijn voorbehouden voor laatstejaarsstudenten Bachelor Maatschappelijk Werk.
 • Je bent contactvaardig en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent zelfstandig in het plannen en uitvoeren van opdrachten.
 • Je kan samenwerken in een team dat sterk op elkaar moet kunnen vertrouwen.
 • Je stelt je flexibel op.
 • Je gaat correct om met administratie.
Ons aanbod

Na een korte observatieperiode kan je actief deelnemen aan de dagelijkse werking:
 • Gesprekken voorbereiden en voeren
 • Verslaggeving
 • Wekelijkse intervisie met stagebegeleider
 • Link leggen tussen theorie en praktijk
 • Sociale kaart gebruiken
 • Opdrachten uitvoeren en hierover communiceren

Tegen het einde van je stage kan je:

 • Individueel voorbereiden en voeren van gesprekken en terugkoppelingen
 • Hulpverleningstraject uitdenken en handelen in de begeleiding van cliënten
 • Delen van mening en visie met collega’s
 • Handelen in het complex geheel van cliënt en context
 • Correct communiceren binnen een multidisciplinaire omgeving
 • Contact onderhouden met externe diensten (jeugdrechtbank, OCMW, Pleegzorg)

Stagiairs kunnen deelnemen aan ons VTO-programma, maar dienen hierbij voorrang te geven aan medewerkers.

Elke stagiair krijgt een interne stagebegeleider toegewezen.

Als organisatie onderschrijven wij een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Solliciteren t/m
31-8-21
Contactpersoon
Christina Van den Hove
Email
christina.van.den.hover@emmaus.be
Telefoon
0473 56 40 70