Stage Begeleidingshuis Van Celst (Antwerpen-Kiel) - leefgroepbegeleiding (sep 2021 - jan 2022)

Stage Begeleidingshuis Van Celst (Antwerpen-Kiel) - leefgroepbegeleiding (sep 2021 - jan 2022)Passie om met jongeren en hun netwerk aan de slag te gaan?
Twijfel niet langer en doe je aanvraag voor een stageplek!

Begeleidingshuis Van Celst heeft een team van 20 medewerkers. Van Celst is een CANO voorziening waarbinnen zowel jongeren, hun leefomgeving én de samenleving centraal staan. De 2 subteams begeleiden in samenwerking met kinderpsychiatrie UKJA 20 meisjes tussen 14 en 21 jaar die bij ons verblijven, 3 meisjes die thuis verblijven en 7 meisjes in samenwerking met de gemeenschapsinstellingen.

Deze meisjes hebben een lange geschiedenis in de hulpverlening en leggen moeilijk contacten. Er zijn ernstige problemen thuis, op school, in contacten met anderen, met de politie of het gerecht. Dit leidt tot onveilige situaties voor henzelf of anderen.

Van Celst werkt momenteel in 2 subteams met elk een hoofdbegeleider, aangestuurd door een teamcoördinator en ondersteund door 2 zorgcoördinatoren.

De 5 contextbegeleiders en supervisor-psycholoog worden aangestuurd door een teamcoördinator en behoren tot de mobiele diensten binnen Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen.

Je profiel

Deze stageplekken zijn voorbehouden voor laatstejaarsstudenten Bachelor Orthopedagogie (Toegepaste Jeugdcriminologie).

 • Voor een goede samenwerking en evaluatie is het van belang dat je aanwezig kan zijn op de teamvergaderingen. Eventueel moet het lesrooster hiertoe aangepast worden.
 • Je bent contactvaardig en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent zelfstandig in het plannen en uitvoeren van opdrachten.
 • Je kan samenwerken in een team dat sterk op elkaar moet kunnen vertrouwen.
Ons aanbod

Na een korte observatieperiode kan je actief deelnemen aan de dagelijkse werking:

 • Gesprekken voorbereiden en voeren
 • Verslaggeving
 • Intervisie en werkbegeleiding voorbereiden
 • Teamvergadering
 • Link leggen tussen theorie en praktijk
 • Activiteiten binnen leefgroep werking voorbereiden en uitvoeren
 • Inschatten van de groepsdynamiek
 • Functioneren/actief meedraaien in de leefgroep werking

 Tegen het einde van je stage kan je:

 • Individueel voorbereiden en voeren van gesprekken en terugkoppelingen
 • Strategisch meedenken en handelen in de begeleiding van cliënten
 • Delen van mening en visie met collega’s
 • Handelen in het complex geheel van cliënt en context
 • Correct communiceren binnen een multidisciplinaire omgeving
 • Deeltaken opnemen van een individueel begeleider

Stagiairs kunnen deelnemen aan ons VTO-programma, maar dienen hierbij voorrang te geven aan medewerkers.

Elke stagiair krijgt een interne stagebegeleider toegewezen.

Als organisatie onderschrijven wij een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Solliciteren t/m
31-8-21
Contactpersoon
Bart Symons
Email
bart.symons@emmaus.be
Telefoon
0470 70 09 17