Lokale coördinator psychologische functies in de eerste lijn

Lokale coördinator psychologische functies in de eerste lijn
Afdeling
Bethanië
Tewerkstellingspercentage
100%
Contracttype
Onbepaalde duur
Zin in zorg?
SaRA is het samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen en Voor- en Noorderkempen. Het netwerk staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor (complexe) noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Binnen het netwerk wordt ingezet op het initiëren, faciliteren en realiseren van beleidsdoelstellingen.
PANGG 0-18 is het samenwerkingsverband geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in de provincie Antwerpen. Onze overtuiging is dat ieder kind of jongere met zijn/haar context recht heeft op een toegankelijke en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg op maat. GGZ-organisaties voeren met partners uit zorg en welzijn een provinciaal beleid gericht op efficiëntie en effectiviteit van zorg.

Wat is de context?

De netwerken GGZ en eerstelijnszones willen meer samenwerken om het geestelijke zorgaanbod dichter bij de burger te brengen. Dit in lijn met de RIZIV-conventie ‘financiering van psychologische functies in de eerste lijn’ die geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wil maken en dichter bij de leefomgeving van de burger wil brengen, in samenwerking met de actoren in de eerste lijn. 
De implementatie van de conventie gebeurt via: 
 • Het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of wijkniveau met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische zorg door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, de huisarts, het geïntegreerd breed onthaal/OCMW/CAW, verpleegkundigen, apothekers… alsook scholen en bedrijven);
 • Het voorzien in een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg (met integratie van de gespecialiseerde functie door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, CGG, (kinder)psychiaters, …) op het niveau van de eerstelijnszone. 
Om dit transitieproces naar gedeelde verantwoordelijkheid en liaison tussen netwerken GGZ en de eerstelijnszones te ondersteunen, zijn de GGZ-netwerken SaRA en PANGG op zoek naar lokale coördinatoren
Zin in zorg?

Je realiseert zowel taakgerichte (resultaten en voortgang), procesgerichte (samenwerkingsklimaat en onderlinge relaties) als strategische (richting bepalen en diplomatisch handelen) opdrachten:
 • Je draagt de filosofie van de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg en van de overeenkomst uit;
 • Je stimuleert multidisciplinaire samenwerking op alle niveaus om zo tot meer effectieve zorg te komen. Je stelt hiervoor een een strategisch plan op;
 • Je stimuleert interdisciplinaire samenwerking tussen actoren geestelijk gezondheid en welzijn;
 • Je ondersteunt de uitbouw en consolidatie van (bestaande) lokale intersectorale samenwerkingsverbanden en connecteert maximaal met reeds bestaand zorgaanbod;
 • Je organiseert en faciliteert efficiënt en effectief overleg tussen stakeholders via relevante overlegstructuren;
 • Je fungeert als liaison
  • tussen de verschillende organisatieniveaus
  • tussen het beleid van het netwerk GGZ en de lokale intersectorale samenwerkingsverbanden;
 • Je werkt nauw samen met de betrokken overheden. Je neemt hiervoor deel aan georganiseerde opleidingen/intervisie- en feedbackmomenten;
 • Je creëert een draagvlak bij de stakeholders voor de toekomstige veranderingsprocessen. Je zorgt hierbij voor connectie tussen de verschillende fases van verandering. Je stelt vanaf de start de nodige visie op rond verandering. Je analyseert de impact, formuleert de nodige doelen en je evalueert steeds kritisch het proces.
 • Je brengt het lokale GGZ aanbod en GGZ noden in kaart en actualiseert dit permanent zodat ze op elkaar afgestemd kunnen worden;
 • Je hebt voortdurend aandacht voor een transparante communicatie naar alle betrokken actoren van de geplande en genomen processtappen en ondersteunt het communicatiebeleid hierin;
 • Je coördineert de operationele en administratieve organisatie van de psychologische functies;
 • Je werkt nauw samen met de netwerkcoördinatoren en het team binnen SaRA en PANGG (andere lokale coördinatoren, communicatie- en beleidsmedewerker…).
Jij zorgt voor...
 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt enkele jaren ervaring in projectwerking en/of organisatiemanagement;
 • Kennis van en affiniteit met geestelijke gezondheidsorganisaties in provincie Antwerpen is een meerwaarde;
 • Je hebt ervaring met de doelgroep kinderen en jongeren en/of de doelgroep volwassenen;
 • Je kan helder schriftelijk en mondeling communiceren;
 • Je stimuleert samenwerking en kan anderen versterken in hun functie;
 • Je kan onderhandelen tussen de verschillende belangen van organisaties en partners;
 • Je kan verschillende partijen achter een gemeenschappelijke visie krijgen.
Wij zorgen voor jou!
 • Contract van onbepaalde duur (Bethanië ggz treedt op als werkgever, standplaats in Antwerpen is mogelijk) op voorwaarde dat de financiering ook na eind 2023 wordt gecontinueerd;
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's;
 • Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema's met overname van relevante anciënniteit;
 • Ruime kansen tot ontwikkeling;
 • Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Waarom kiezen voor Bethanië
Geldig tot en met
11/02/2022
Contactinformatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Hanne Aerts, netwerkcoördinator SaRA (0476 783132) of Sara Keymolen, netwerkcoördinator Pangg 0-18 (0485 758101).

Motivatiebrief en curriculum vitae te richten aan Maarten Desimpel, directeur patiëntenzorg psychiatrisch ziekenhuis Bethanië.