Ervaringswerker OP WEGG SaRA netwerk

Ervaringswerker OP WEGG SaRA netwerk
Afdeling
Netwerk SaRA
Tewerkstellingspercentage
50%
Contracttype
Bepaalde duur
Zin in zorg?

SaRA is het samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen en Voor- en Noorderkempen. Het netwerk staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg te garanderen voor (complexe) noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Binnen het netwerk wordt ingezet op het initiëren, faciliteren en realiseren van beleidsdoelstellingen.

OP WEGG staat voor ‘Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheid’ en is het provinciaal, neutraal en onafhankelijk ‘Initiatief van en voor ervaringsdeskundigen’. Het wordt gedragen door een groep gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen & inzichten willen inzetten om mee te timmeren aan de weg naar meer herstelondersteunende zorg.

Als ervaringswerker verbonden aan OP WEGG en het SaRA netwerk sta je in voor het terug op de kaart zetten van de regionale OP WEGG-werking door de opvolging en uitbouw van verschillende operationele processen rond het thema ervaringsdeskundigheid, gekoppeld aan het netwerk. Je opdracht is te situeren op verschillende niveaus, telkens vanuit het perspectief ervaringsdeskundigheid:

 • Je reactiveert het OP WEGG Infopunt, zowel digitaal als fysiek, waar geïnteresseerden (potentiële ervaringswerkers, collega’s uit het netwerk, hulpverleners, (zorg)organisaties, …) terecht kunnen voor onder andere
  • informatie rond de thema’s herstel, participatie en ervaringsdeskundigheid
  • medewerking als co-creatieve partner bij acties, activiteiten, projecten en initiatieven rond deze thema’s (getuigenis, workshop, vorming, denktank, advies, beeldvorming, e.d.)
 • Je organiseert en begeleidt de regionale OP WEGG werking via bijeenkomsten van de (kandidaat)ervaringsdeskundigen in de SaRA-regio voor o.a. ontmoeting & netwerking, visieontwikkeling, uitwisseling informatie, vorming, intervisie en coaching
 • Je zet actief in op het engageren van geïnteresseerden voor zowel de rol als ‘ervaringsdeskundig patiëntenvertegenwoordiger’ in de SaRA-netwerkvergaderingen. als voor het Infopunt en het meewerken aan initiatieven en acties van stakeholders en partners van het SaRA-netwerk
 • Je bouwt mee aan visie omtrent de rol van ervaringsdeskundigen in de RIZIV-conventie 'psychologische functies in de eerste lijn' en je neemt een ondersteunende rol op in de operationele uitwerking ervan
 • Je bent lid van de OP WEGG Kerngroep en sluit aan bij diverse samenwerkingsverbanden en overlegfora zoals de SaRA werkgroep Trialoog, het netwerk comité…
 • Je legt verbinding met en ondersteunt (nieuwe) groepen die werken rond het thema ervaringsdeskundigheid
 • Je werkt nauw samen met de collega’s van de OP WEGG Kerngroep en het team van het SaRA netwerk
 • Vanuit je lidmaatschap van de OP WEGG Kerngroep werk je mee aan de verbinding met de netwerken Emergo en GGZ Kempen, inclusief het provinciaal overleg van de Antwerpse ervaringsdeskundigen.
Jij zorgt voor...
 • Je hebt ervaring met psychische kwetsbaarheid als cliënt
 • Je bent voldoende gevorderd in je eigen herstelproces waardoor je anderen herstelondersteunend en krachtgericht kan inspireren
 • Je weet je eigen grenzen te bewaken en deze tijdig aan te geven
 • Je bent in staat om de OP WEGG SaRA-leden en collega’s constructief feedback te geven en coachend te begeleiden
 • Actief geweest zijn als ervaringsdeskundige is een pluspunt
 • Je hebt reeds een vormingstraject rond ervaringsdeskundigheid gevolgd en/of bent bereid dit te volgen
 • Je kan zowel zelfstandig als in een team werken, je durft initiatieven nemen en weet je flexibel in te zetten
 • Triadisch denken en werken is je niet onbekend en je staat positief tegenover het betrekken van familie en familie ervaringsdeskundigen
 • Je stelt je op als bruggenbouwer tussen cliënt, familie, hulpverlening en andere stakeholders in het SaRA-netwerk
 • Je kan je vlot verplaatsen binnen de regio Antwerpen
 • Occasioneel avond- en/of weekendwerk schrikt je niet af
Wij zorgen voor jou!
 • Contract van bepaalde duur van 1 jaar, met mogelijkheid op verlenging
  • o Bethanië ggz treedt op als werkgever
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's
 • Verloning volgens de gangbare (IFIC) ziekenhuisbarema's met overname van relevante anciënniteit
 • Er wordt rekening gehouden met elders verworven competenties
 • Ruime kansen tot ontwikkeling
 • Omvattend aanbod voordelen zoals hospitalisatieverzekering, extralegale vakantiedagen, kostenvergoeding om diverse kosten te dekken, extra anciënniteitsverlof…
 • Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Waarom kiezen voor Bethanië
Geldig tot en met
30/05/2022
Contactinformatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Els Draeck, ervaringsdeskundige (0477 32 91 33) of Hanne Aerts, netwerkcoördinator SaRA (0476 78 31 32).

Motivatiebrief en curriculum vitae te richten aan Maarten Desimpel, directeur patiëntenzorg psychiatrisch ziekenhuis Bethanië.

Gesprekken vinden plaats op 31 mei in de voormiddag.