Maatschappelijk werker Vallei

Maatschappelijk werker Vallei
Afdeling
Vallei
Tewerkstellingspercentage
79 of 100%
Contracttype
Onbepaalde duur
Zin in zorg?

Vallei is een open afdeling die een warm en ondersteunend klimaat probeert te scheppen voor 40 patiënten met een langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. Er verblijven voornamelijk mensen met een psychotisch lijden. Maar ook stemmingsstoornissen, (problematisch) alcohol- en druggebruik of hechtingsmoeilijkheden zijn problematieken waar mensen mee worstelen.

Enerzijds verblijft er een ouder wordend publiek dat nood heeft aan lichamelijke zorgen en zoveel mogelijk leeft op de afdeling (verantwoordelijkheden, functies en rollen opnemen binnen de afdeling).Voor hen is de afdeling hun thuis, een blijvend asiel. Anderzijds zijn er meer dynamische subafdelingen zoals Breeg (10 patiënten in een aparte vleugel met studiowonen), en Tussenhuis (6 patiënten, die een gemeenschapshuis huren in het dorp, vlakbij de afdeling). Hier verblijft een jonger, ongekend en vaak acuter publiek dat nood heeft aan meer één op één begeleiding en nog meer zoekend, worstelend is in hun positie binnen de verhouding kliniek-maatschappij. Vallei biedt dus onderdak aan een erg heterogeen publiek. Eigen aan al deze mensen is dat ze lijden aan het leven, aan de vanzelfsprekendheid van het leven zelf. Vandaar het grote belang van het samen tussen de mensen leven.

Vallei is een bijzondere en boeiende plek, tegelijk binnen maar ook buiten een psychiatrisch ziekenhuis met een quasi uniek profiel. Vallei werkt ook afdelings-en ziekenhuisoverstijgend samen met centra die dezelfde visie delen. De samenwerking uit zich onder meer in gedeelde projecten, intervisies, opleidingen en ontmoetingen tussen patiënten vanuit diverse settings uit verschillende provincies. De afdeling is erg gul in het bieden van kansen, zowel naar patiënten als naar medewerkers.

Meer informatie over de Vallei en de werking van de langdurige zorg kan je nalezen in het boek ‘Een kwestie van tijd’. Een korte inhoud kan je via deze link lezen.

 • Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en bent verantwoordelijk voor de sociaal-administratieve opvolging van de opgenomen patiënten
 • Je verzorgt de contacten met externen zoals netwerkpartners, verwijzers, nazorginstanties, familieleden
 • Je focust op de context van de patiënt en doet interventies in afstemming met het behandelplan
 • Je behartigt, in overleg met het behandelend team, het vervolgtraject van de opgenomen patiënten
Jij zorgt voor:
 • Je beschikt over een bachelordiploma maatschappelijk werk
 • Je hebt voeling met de doelgroep
 • Je hebt kennis van sociaal-administratieve zaken, de sociale kaart en het zorglandschap voor personen met een langdurige psychiatrische problematiek
 • Je kan structuur en begrenzing bieden en je beschikt over de nodige flexibiliteit en weerbaarheid
 • Je kan trajectmatig werken met patiënten
 • Je kan zelfstandig en in multidisciplinair team werken
Bethanië zorgt voor jou door:
 • Contract van onbepaalde duur
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's
 • Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema’s met overname van relevante anciënniteit
 • Ruime kansen tot ontwikkeling
 • Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be- Bij ons werken - Waarom kiezen voor Bethanië
Geldig tot en met
15/08/2022
Contactinformatie

Voor meer informatie over de functie:
Annemie Van Hofstraeten
Vakgroepverantwoordelijke maatschappelijk werk
03 380 30 75

Voor meer informatie over de afdeling:
Werner Peinen
Verantwoordelijke Vallei
03 380 32 20