Coördinator project Perinatale Mentale Gezondheid Provincie Antwerpen

Coördinator project Perinatale Mentale Gezondheid Provincie Antwerpen
Afdeling
Moeder & Baby
Tewerkstellingspercentage
50%
Contracttype
Onbepaalde duur
Zin in zorg?
 • De periode voor en na de bevalling is een levensfase waarin de vrouw een sterk verhoogde kans heeft om psychische problemen te ontwikkelen. Twee op tien vrouwen hebben psychische problemen tijdens de zwangerschap en het eerste levensjaar volgend op de geboorte van hun kind. De meest voorkomende mentale problemen zijn depressie en angststoornissen.
 • Het project PMG van de Vlaamse Overheid, beoogt de realisatie van kwaliteitsvolle perinatale zorg waarbinnen er aandacht is voor het psychisch welzijn van (aanstaande) moeders en hun baby, alsook voor de partner en andere kinderen binnen het gezin. Concreet zet het project in op volgende doelstellingen:
 • De implementatie van de richtlijn ‘screening en detectie van psychische stoornissen in de perinatale periode’. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd getrapt screenings- en detectieprotocol van perinatale mentale stoornissen.
 • De uitbouw van regionale zorgpaden in de GGZ-netwerken. Deze regionale zorgpaden zijn getrapte zorgsystemen waarbij gespecialiseerde parnters GGZ perinatale zorg naadloos aansluiten bij 0de en 1ste lijn (huisartsen, Kind en Gezin, Huizen van het Kind,…).
 • De Coördinator van het project PMG werkt nauw samen met Moeder & Baby van Bethanië GGZ. Moeder & Baby is een behandel- en expertisecentrum op vlak van perinatale mentale gezondheid. Het behandelcentrum biedt een kortdurende multidisciplinaire behandeling voor moeders met postpartumdepressie, postpartum-psychose en andere zwangerschapsgerelateerde psychische problemen. Zij worden samen met hun baby (tot 12 maanden) behandeld in 1 van de 3 modules: Opname, Dagbehandeling of Thuisbehandeling. Moeder & Baby ook een expertisecentrum dat ondersteuning biedt aan professionals met betrekking tot 'Perinatale Mentale Gezondheidszorg' en 'Parent Infant Mental Health'.
Jij zorgt voor:
Als coördinator Project PMG zorg jij voor: 
 • De verdere uitbouw van de regionale GGZ-zorgpaden in de provincie Antwerpen. Het gaat hierbij zowel om het gesubsidieerde aanbod (eerste, tweede en derde lijn), als om de samenwerking met privé-therapeuten. Je werkt actief aan verbinding tussen de verschillende netwerken en blijft nabij betrokken bij de conventie psychologische zorg. Concreet organiseer en faciliteer je bijeenkomsten (zowel online als fysiek) en bouw je bruggen tussen de verschillende partners in het werkveld.
 • Opvolging en ondersteuning bij de verdere implementatie van de Born in Belgium-tool (screening van angst en depressie) in de algemene ziekenhuizen en partners in de eerste lijn (vb. vroedvrouwenkringen, huisartsen, CAW, …). Door een nauw contact met de algemene ziekenhuizen en de omliggende teams van Kind en Gezin, faciliteer je samenwerking en implementatie van deze tool.
 • Een transparante organisatie, voorbereiding en participatie aan (werkgroepen) van het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid. Daarnaast neem je actief deel aan overleg met perinatale netwerken in de provincie Antwerpen.
 • Een goede samenwerking en overlegstructuur met je collega-projectcoördinatoren van de andere provincies. Samen met hen geef je actief input aan het Vlaams beleid inzake PMG.
Jouw talenten:
 • Je kan verschillende perspectieven in kaart brengen en bent een verbindende factor tussen de werkvloer en het beleid. Je weet wat leeft in de praktijk en kan deze input vertalen naar beleidsadviezen. Door je vlotte communicatieve stijl (mondeling en schriftelijk), kan je boodschappen helder overbrengen naar alle betrokken partners.
 • Je bent een strategische denker die proactief werkt. Vanuit een netwerkgedachte kan je samenwerkingsverbanden tot stand en onderhouden.
 • Je bent organisatorisch sterk. Je durft initiatief nemen, merkt kansen snel op en zet concrete acties op om deze te bewerkstelligen.
Bethanië zorgt voor jou door:
In ruil voor jouw talenten, zorgen wij voor:
 • een uitdagende en veelzijdige job
 • verbinding met de afdeling Moeder-baby op ons domein; een inspirerende en groene omgeving, waarin je alle kansen krijgt om jouw talenten te ontwikkelen
Je krijgt een contract van onbepaalde duur. Je verloning is volgens de gangbare barema’s van de sector. Daarnaast bieden we tal van andere fijne voordelen zoals hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een Emmaüskaart vol commerciële voordelen,….
Geldig tot en met
12/12/2022
Contactinformatie

Helga Peeters
Helga.Peeters@emmaus.be 
0470 20 34 04