Medewerker met familie-ervaringsdeskundigheid in de GGZ

Medewerker met familie-ervaringsdeskundigheid in de GGZ
Afdeling/Zorgeenheid
Patiëntenzorg
Tewerkstellingspercentage
80%
Contracttype
Onbepaalde duur
Omschrijving

Het Psychiatrisch Centrum Bethanië biedt, in dialoog, zorg aan mensen in psychische nood. 

De evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg en het herstelgericht denken, maakt het evident dat familie en steunfiguren een belangrijke plaats innemen in het behandelproces. Zij zijn een belangrijke partner in de zorg.

We zetten in op participatie met familie en steunfiguren op vlak van individu, team en organisatie.

Het betrekken van familie  & steunfiguren bij de zorg voor de patiënt en bij het beleid van de organisatie situeert zich op verschillende domeinen, met name : goed onthaal, informatie, ondersteuning en versterking, participatie.

In deze gloednieuwe functie als FED draag je bij aan de verbinding tussen patiënten, hulpverleners, beleid, organisaties, (en andere) mogelijke stakeholders wat leidt tot meer wederzijds begrip en gelijkwaardig samenwerken.
 • Op individueel niveau ga je op zoek naar manieren om zo ruim mogelijk familie en steunfiguren te bereiken en te betrekken. Mogelijke acties zijn: het uitbouwen van een groep van vrijwillige familie-ervaringsdeskundigen, het organiseren van familieavonden, formele en informele contacten met familieleden …
 • Op afdelingsniveau wakker je de familie-reflex aan bij de medewerkers op de verschillende domeinen, met name: goed onthaal, informatie, ondersteuning en versterking, participatie. Tijdens besprekingen en vergaderingen breng je het perspectief van familie en steunfiguren binnen. Je denkt met het team mee na over hoe je je verhoudt tot familie en brengt nieuwe ideeën in als: familie-rooming-in, familieparticipatie in teambesprekingen, enz.
 • Op organisatieniveau: Je probeert om zoveel mogelijk het perspectief van familie binnen te brengen, denkt na over hoe je familie mee kan laten participeren in het beleid. Als lid van het team kwaliteit, geef je vanuit je functie als FED het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie mee vorm.
Profiel
 • Je beschikt over relevante persoonlijke ervaring als familielid van een hulpvrager in de GGZ en je bent voldoende gevorderd in het eigen herstelproces om andere familieleden te inspireren en hoop te geven.
 • Je engageert je om te werken vanuit de herstelvisie.
 • Als pionier in deze functie geef je een stem aan de familie in het zorgproces.
 • Je hebt een opleiding tot familie-ervaringsdeskundige gevolgd of bent bereid deze te volgen.
 • Je bent vlot en verbindend in het aangaan van contacten, bereikbaar en toegankelijk voor familie en steunfiguren.
 • Je hebt affiniteit met het kwaliteitsdenken of bent bereid je in deze materie in te werken.
 • Je bent in staat te werken met groepen en zet daarbij participatieve methodieken in.
 • Je kan zowel zelfstandig als in een team werken. Je bent positief kritisch ingesteld en creatief in het aanbrengen van nieuwe ideeën.
 • Occasioneel avond- en/of weekendwerk schrikt jou niet af.
 • Je kan correct omgaan met het beroepsgeheim en met de beroepsdeontologie.
Aanbod
 • Contract van onbepaalde duur
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's
 • Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema’s met overname van relevante anciënniteit
 • Ruime kansen tot ontwikkeling
 • Voor extra voordelen, check onze website:bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Waarom kiezen voor Bethanië
Geldig tot en met
20/04/2020
Contactinformatie
Régien Schepkens
Zorgmanager
03 380 31 50