Klinisch psycholoog/zorgprogramma-verantwoordelijke afdeling Vliet

Klinisch psycholoog/zorgprogramma-verantwoordelijke afdeling Vliet
Afdeling
Patiëntenzorg
Tewerkstellingspercentage
79%
Contracttype
Onbepaalde duur
Zin in zorg?

Het zorgprogramma verstandelijke beperking en psychische problemen richt zich tot personen met een licht verstandelijke beperking die door een waaier van oorzaken de greep op hun leven zijn kwijtgeraakt. Vaak is de balans tussen de eisen en verwachtingen van de omgeving en de vaardigheden waarover ze beschikken alsook hun eigen verlangens en verwachtingen, in onevenwicht. Niet zelden is er ook sprake van een zeer beperkt sociaal netwerk en ontwrichte sociale relaties.

Het doel van het zorgprogramma bestaat erin dat patiënten de draad van hun leven weer oppakken en ‘zo goed als mogelijk’ deel uitmaken van de maatschappij. Dit kan als de patiënt een balans weet te vinden tussen zijn mogelijkheden en beperkingen en de acceptatie ervan. Behandeling richt zich dus niet alleen op het vergroten van de competenties, maar ook op het accepteren van ondersteuning en begeleiding. Gedurende het hele zorgprogramma wordt er veel aandacht geschonken aan het netwerk (gezin, maar ook professionele begeleiders) aangezien deze belangrijke zorgpartners zullen blijven in de verdere ondersteuning van de patiënt. Deskundigheidsbevordering van de (hulpverlenings-)context wordt eveneens tot de doelen van het zorgprogramma gerekend.

 • Vanuit je psychologische expertise bied je directe en indirecte patiëntenzorg, zowel individueel als in groep
 • Je begeleidt en ondersteunt het natuurlijk en professioneel netwerk, o.m. via familiegesprekken en overleg met verwijzers
 • Je ondersteunt het multidisciplinaire team in de realisatie van de zorgvisie door middel van bijscholing, supervisie, casusbesprekingen…
 • Je bent als zorgprogramma-verantwoordelijke samen met de psychiater verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke uitbouw van het zorgprogramma en participeert actief aan transmurale samenwerkingsinitiatievenJij zorgt voor...
 • Je bent master in de klinische psychologie, ervaring in het werken met personen met een licht verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsproblemen en affiniteit met de doelgroep zijn een pluspunt
 • Je hebt een bijkomende (psychodynamische of systeemtherapeutische) psychotherapeutische opleiding gevolgd
 • Je kan zelfstandig en in team functioneren
 • Je hebt inzicht in groepsdynamische processen en kan deze hanteren
 • Je beschikt over coachingcapaciteiten t.a.v. medeteamleden in functie van de uitbouw en het uitdragen van de behandelvisie. Je kan daarin goed de vertaling maken van het theoretisch kader naar een pragmatisch handelen
 • Je bent bereid het eigen denken, voelen en handelen via intervisiemomenten bespreekbaar te maken
Wij zorgen voor jou!
 • Contract van onbepaalde duur
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's
 • Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema’s met overname van relevante anciënniteit
 • Ruime kansen tot ontwikkeling
 • Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Waarom kiezen voor Bethanië
Geldig tot en met
05/07/2021
Contactinformatie
Verdere informatie over de functie: 
Claudia Sas
Psycholoog Vliet
03 380 32 68

Verdere informatie over de procedure:
Chris Anthonis
Therapeutisch verantwoordelijke patiëntenzorg
03 380 31 17

Een eerste sollicitatieronde wordt gepland op maandag 12 juli 2021 in de voormiddag met mogelijk vervolg in een tweede ronde op maandag 19 juli.